شنبه ٢٧ دی ١٣٩٩ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
اعلانات گروه
 
 

 

 

*طرح درسهای کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه*

 مقدمه ای بر پرستاری مراقبت های ویژه
مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه
پایش های پرستاری پیشرفته
مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضا
دارو شناسی
مراقبت های ویژه اختصاصی (1)
مراقبت های ویژه اختصاصی (2)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (3)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (4)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (5)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (6)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (7)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (8)
 مراقبت های ویژه اختصاصی (9)

 

*طرح درسهای کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی*
پرستاری از اختلالات و بیماری‌های حاد داخلی وجراحی
پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی
سیستم اطلاع رسانی پزشکی
پایش وضعیت سلامت بزرگسالان
طب مکمل ، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها
پرستاری انکولوژی
مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در آن
 روشهای آموزش به مددجو
پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن
آمار و روش تحقیق پیشرفته
مدیریت خدمات پرستاری در بخش های بالینی
دارو شناسی اختصاصی
پاتوفیزیولوژی
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای
طرح درس نظریه ها، الگوها و کاربرد آنها در پرستاری
مدیریت خدمات پرستاری

 

*طرح درسهای کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی*
سالمندی سالم و فعال
پرستاری سالمندی 1
پرستاری سالمندی 2
ساختارها و سیستم های مراقبتی ویژه سالمندان
پرستاری سالمندی3 (مسائل و مشکالت اجتماعی دوره سالمندی)
روش تحقیق
مدیریت پرستاری بالینی
سیستم اطلاع رسانی پزشکی

 

*طرح درسهای کارشناسی ارشد اورژانس
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
آمار و روش تحقیق
پرستاری داخلی جراحی یک
پرستاری داخلی جراحی دو
اپیدمیولوژی فوریتها
سیستم های اطلاع رسانی سلامت در اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
جامعه شناسی و روانشناسی در فوریتها، حوادث و بلایا
اصول مدیریت در اورژانس ها، حوادث و بلایا
اورژانس های پیش بیمارستانی - پرستاری اورژانس یک
مراقبتهای پرستاری در بخش های اورژانس - پرستاری اورژانس دو
مراقبتهای ویژه پرستاری در اورژانس - پرستاری اورژانس سه
ارائه خدمات سلامت در فوریتها، حوادث و بلایا
نیازهای ویژه گروههای آسیب پذیر در فوریتها و حوادث (کودکان، سالمندان و بیماران روانی)
دارو شناسی اورژانس
اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای
مدیریت خدمات پرستاری
پرستاری از اختلا لات و بیماریهایداخلی جراحی 1
پرستاری از اختلا لات و بیماریهایداخلی جراحی 2

 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.