پنج شنبه ٠٨ اسفند ١٣٩٨ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
 
اعلانات گروه
تقویم
 
 

 

 

نام ونام خانوادگي :  میمنت حسینی                           CV   Fa    En      

رتبه علمي : استادیار - مدیریت گروه بهداشت

تحصيـــلات : دکتری تخصصی پرستاری

پست الكترونيك :  meimanathosseini@yahoo.com

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : خانواده - ارتقاء سلامت

نام ونام خانوادگي :    کاملیاروحانی                                        cv 

رتبه علمي :   استادیار

تحصيـــلات : دکتری تخصصی پرستاری

پست الكترونيك :

 

 

نام ونام خانوادگي :    فاطمه استبصاری              CV      Fa    En

رتبه علمي :   استادیار

تحصيـــلات : دکتری تخصصی  آموزش بهداشت وارتقای سلامت

پست الكترونيك : fa_estebsari@yahoo.com

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : مدل های آموزش بهداشت و ارتقا ی سلامت. سبک ندگی، رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی، سالمندی سالم و فعال،سالمندی موفق، سالمند آزاری، تحقیق کیفی و کمی

 

نام ونام خانوادگي :  مهسامطبوعی                                    CV         

رتبه علمي : مربی غیرهیئت علمی

تحصيـــلات : كارشناسي ارشدپرستاری

پست الكترونيك :

 

نام ونام خانوادگي :  پروانه وصلی                                      CV

رتبه علمي : استادیار

تحصيـــلات : دکتری تخصصی پرستاری

پست الكترونيك :       parvanehvasli@yahoo.com    p-vasli@sbmu.ac.ir

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : مطالعات کیفی و تلفیقی، اتنوگرافی مردم نگاری و فرهنگ شناسی در حوزه مراقبت بهداشتی، پرستاری نوزادان و کودکان، مراقبت ویژه کودکان، ارتقاء سالمت 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.