پنج شنبه ٠٦ آبان ١٤٠٠ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
تقویم
 
آموزش مجازی
 
 
   دانلود فایل : فرم سوگندنامه پرستاری.pdf           حجم فایل 91 KB
   دانلود فایل : سوگندنامه مامایی.docx           حجم فایل 65 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.