يکشنبه ١٠ فروردين ١٣٩٩ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
تقویم
 
آموزش مجازی
 
 
   دانلود فایل : مشخصات دوره_288166.pdf           حجم فایل 2886 KB
   دانلود فایل : سرفصل دروس_288160.pdf           حجم فایل 14400 KB
   دانلود فایل : تاییدیه رشته_288165.pdf           حجم فایل 816 KB
   دانلود فایل : برنامه آموزشی_288162.pdf           حجم فایل 3771 KB
   دانلود فایل : ارزشیابی دوره_288158.pdf           حجم فایل 4349 KB
   دانلود فایل : curriculum-pediatriccriticalcarenursing-ms-13970918.pdf           حجم فایل 11183 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.