سه شنبه ٣٠ مهر ١٣٩٨ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
تقویم
 
 

 

نام ونام خانوادگي :  هومان منوچهری     CV    

رتبه علمي : استادیار

تحصيـــلات : دکتری تخصصی پرستاری

پست الكترونيك :  dr.houmanmanoochehri@gmail.com

 

 

نام ونام خانوادگي :  سیدمحمدبهبهانی     CV                        

رتبه علمي : مربی

تحصيـــلات : کارشناسی ارشد میکروبشناسی پزشکی

پست الكترونيك :

 

نام ونام خانوادگي :  ترانه استکی            CV                    

رتبه علمي : استادیار

تحصيـــلات : دکتری تخصصی تغذیه

پست الكترونيك :    esteki.t@sbmu.ac.ir

 

نام ونام خانوادگي : سعیده حسینی       CV               

رتبه علمي : مربی

تحصيـــلات : کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینی

پست الكترونيك : saeedeh38@yahoo.com

 

 

نام ونام خانوادگي :  بهارنقوی گرگری    CV

رتبه علمي : استادیار

تحصيـــلات :کارشناسی ارشد علوم سلولی ومولکولی-دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی

پست الكترونيك : bnaghavi@yahoo.com

 

 

نام ونام خانوادگي :  رکسانا کرباسچی         CV

رتبه علمي : استادیار

تحصيـــلات :  دکتری تخصصی فیزیولوژی

پست الكترونيك : r.karbaschi@sbmu.ac.ir

 

 

نام ونام خانوادگي :  زینت السادات موسویانی

رتبه علمي : مربی

تحصيـــلات : کارشناسی ارشد

پست الكترونيك :

 

 

نام ونام خانوادگي :  سکینه نیری        CV

رتبه علمي : کارشناس آموزشی آزمایشگاه

تحصيـــلات : کارشناس ارشد ژنتیک

پست الكترونيك :

 

 

نام ونام خانوادگي :  ژاکلین وارطانوسیان            CV

رتبه علمي : کارشناس آموزشی آزمایشگاه

تحصيـــلات : کارشناس علوم آزمایشگاهی -کارشناس ارشد آموزش پزشکی

پست الكترونيك : Jacqva@gmail.com

علائق پژوهشی : علوم آزمایشگاهی - علوم پایه - آموزش علوم پزشکی

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.