دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
اعلانات گروه
صفحه اصلي > گروههای قدیم > گروه پرستاري داخلی جراحی قدیم > مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس 
 
 

برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ناپیوسته رشته فوریت های پزشکی

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری داخلی-جراحی

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری سالمندی

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری اورژانس

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی رشته پرستاری

(مشخصات کلی، برنامه، سرفصل دروس و نحوه ارزشیابی)

 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.