نام و نام خانوادگی: ترانه استکی  

رشته تحصیلی: تغذیه

مرتبه علمی: استادیار    

گروه آموزشی: علوم پایه

علائق پژوهشی:

  • دیابت
  • بیماری­های قلبی
  • بیماری­های گوارشی
  • گیاهان دارویی

لینک رزومه: Fa En

بیوگرافی مختصر علمی: دکتری تغذیه، دارای 31 سال سابقه کار در حوزه تغذیه و تغذیه درمانی، اصول تغذیه مادر و کودک، تغذیه در جراحی، تغذیه در بخش مراقبت­های ویژه، تغذیه و بهداشت باروری، فناوری اطلاعات در پرستاری، سابقه سرپرست کتابخانه، سرپرست نظارت بر کیفیت ارائه خدمات غذایی، رئیس اداره آموزش، سرپرست گروه علوم پایه، تألیف کتاب تغذیه برای پرستار

 

پست الکترونیک: taranehesteki@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی: esteki.t@sbmu.ac.ir

شماره تماس: 09122008424  

 

کد  ORCID:  0000-0002-0742-6368

لینک رزومه پژوهان:  https://pajoohan.sbmu.ac.ir/general/cartable.action

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Taraneh_Estaki

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Oct/17/برنامه کاری دکتر ترانه استکی.docx نیمسال اول 1403-1402.pdf

لینک دانشجویان تحت مشاوره: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents


 

Name: Taraneh Esteki 

Field of Study: Nutrition

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department:  Faculty of Nursing and Midwifery

Research Interests: The role of nutrition in diabetes, heart diseases, digestive diseases, medicinal plants

 

Biography: PhD in nutrition, with 31 years of work experience in the field of nutrition and diet therapy, principles of mother and child nutrition, nutrition in surgery, nutrition in critical care, nutrition and reproductive health, information technology in nursing, experience as a library supervisor, supervisor of the quality of providing food services, the head of the education department, the head of the basic science department, teaching for international students, the author of the nutrition book for nurses

 

Email: taranehesteki@gmail.com

Academic Email:  esteki.t@sbmu.ac.ir

Contact Number: 021-88655366

 

ORCID ID: 6368-0742-0002-0000

Researcher CV link:

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Taraneh_Estaki

 

 Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87--%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7

 Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست