جمعه ١٠ تير ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
 
آموزش مجازی
تقویم
 
 

 

مدیر گروه مدیریت و روانپرستاری: خانم دکتر فروزان آتش زاده شوریده

درجه علمی:   دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:   استاد

پست الکترونیک :  f_atashzadeh@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   021-88655366

 

معاون گروه : آقای دکتر حسین زاهد نژاد

درجه علمی:   دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:  استادیار

پست الکترونیک :  zahednezhad.h@gmail.com

شماره تماس:   021-88655366


 

 

مسئول امور پژوهشی گروه: خانم دکتر رفعت رضاپور

درجه علمی:   دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:   استادیار

پست الکترونیک:  rezapour.r@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   021-88655366

 

 

مسئول توسعه آموزش گروه: خانم دکتر نرجس موسوی زاده

درجه علمی:   دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی:   استادیار

پست الکترونیک:  n.mousavi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   021-88655366

 

 

مسئول دفتر گروه: خانم آتوسا مافی

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:   021-88202506

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.