چهارشنبه ٠٦ مهر ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
 
اعلانات گروه
تقویم
 
 
   دانلود فایل : چک لیست تضمین کیفیت برگزاری دوره های آموزشی.pdf           حجم فایل 397 KB
   دانلود فایل : شیوه نامه اجرای آخرین برنامه آموزشی مصوب.pdf           حجم فایل 925 KB
   دانلود فایل : آخرین آرایش دروس در مقطع کارشناسی.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود فایل : فرم ارزیابی درونی برنامه اعتبار بخشی کارشناسی.doc           حجم فایل 990 KB
   دانلود فایل : فرم ارزیابی درونی برنامه اعتبار بخشی کارشناسی ارشد(1).doc           حجم فایل 960 KB
   دانلود فایل : مستندات گروه.rar           حجم فایل 923 KB
   دانلود فایل : حوزه 9.rar           حجم فایل 225 KB
   دانلود فایل : حوزه 8.rar           حجم فایل 280 KB
   دانلود فایل : حوزه 7.rar           حجم فایل 21547 KB
   دانلود فایل : حوزه 6.rar           حجم فایل 5377 KB
   دانلود فایل : حوزه 5.rar           حجم فایل 2506 KB
   دانلود فایل : حوزه 4.rar           حجم فایل 727 KB
   دانلود فایل : حوزه 3 پژوهش.rar           حجم فایل 780 KB
   دانلود فایل : حوزه 2 +.rar           حجم فایل 982 KB
   دانلود فایل : مستندات حوزه 1 رسالت و اهداف.rar           حجم فایل 801 KB
   دانلود فایل : نامه پذیرش دانشجوی بین الملل.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود فایل : دانشجوی بین الملل.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود فایل : نامه نظرخواهی از اعضای گروه در مورد توانمندی.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : نامه معرفی نماینده گروه جهت ارتقای کیفیت آموزش.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود فایل : نامه معرفی برای شورای ارتباط با صنعت و معدن.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : نامه گزارش فعالیت ها در سامانه نوید.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود فایل : نامه گزارش عملکرد گروه.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود فایل : نامه گزارش بهبود کیفیت آموزش گروه.pdf           حجم فایل 106 KB
   دانلود فایل : نامه کلینیک مجازی.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : نامه طرح شهید سلیمانی.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود فایل : نامه صورتجلسه گروه1.pdf           حجم فایل 104 KB
   دانلود فایل : نامه صورتجلسه گروه و دانشجویان.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود فایل : نامه درخواست نیروی هیات علمی.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود فایل : نامه درخواست مشاوره.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود فایل : نامه درخواست تجهیزات.pdf           حجم فایل 109 KB
   دانلود فایل : نامه درخواست امور رفاهی.pdf           حجم فایل 110 KB
   دانلود فایل : نامه داوطلب تدریس اتباع.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود فایل : نامه حوزه 5هیات علمی.pdf           حجم فایل 117 KB
   دانلود فایل : ابلاغ پایش و ارزیابی دکتر قاسمی.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود فایل : ابلاغ امور رفاهی دکتر قاسمی.pdf           حجم فایل 107 KB
   دانلود فایل : نامه پیشنهادات رفاهی دکتر قاسمی.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود فایل : نامه پیشنهاد در مورد اعتبار سنجی.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود فایل : نامه برنامه ترمی دانشجویان برای کارآموزی.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود فایل : نامه اعضای کمیته دفتر توسعه.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود فایل : گزارش عملکرد سال 99.pdf           حجم فایل 228 KB
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.