دوشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
اعلانات گروه
 
 

نام ونام خانوادگي : دکتر مهناز ایلخانی                                          CV

رتبه علمي :  دانشیار                 

پست الكترونيك : M-ilkhani@yahoo.com

رشته :  دکترای تخصصی بالینی

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  Cancer, Audit, Advanced Decision, Content Analysis, Mixed Method, Wound Care

نام ونام خانوادگي :  دکتر فریبا برهانی                       CV     Fa     En

رتبه علمي :  استاد                       

پست الكترونيك :   faribaborhani@msn.com

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  اخلاق پرستاری، حقوق بیمار و حقوق پرستار، آموزش پرستاری آموزش بیمار

نام ونام خانوادگي :  دکتر عباس عباس زاده                                  CV 

رتبه علمي :  استاد                        

پست الكترونيك : aabaszadeh@sbmu.ac.ir

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : اخلاق پرستاری

نام ونام خانوادگي :  دکتر رقیه اسمعیلی                    CV     Fa     En      

رتبه علمي :  دانشیار     

پست الكترونيك : r-Esmaieli@yahoo.com

                       r.Esmaieli@sbmu.ac.ir

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : سالمندی، گوارش

نام ونام خانوادگي :  دکتر سیما زهری انبوهی                               CV 

رتبه علمي :  استادیار                       

پست الكترونيك : simazohari@gmail.com

                   sima-zohari@sbmu.ac.ir

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : کلیه حیطه های داخلی جراحی، فوریت ها، اورژانس، هوش هیجانی، تصمیم گیری بالینی

نام ونام خانوادگي :  دکتر فریبا بلورچی فرد                                    CV       

رتبه علمي :  دانشیار 

پست الكترونيك : bolourchifard@gmail.com

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : آموزش، دیابت، سرطان، ارتوپدی
نام ونام خانوادگي :  دکتر مهسا بوذری پور                                   CV      
رتبه علمي :  استادیار    
پست الكترونيك :  emettis@yahoo.com                             

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : ویژه، فوریت ها، اورژانس، سالمندی

نام ونام خانوادگي :  دکتر علی درویش پور کاخکی                 CV           FA    EN     

رتبه علمي :  دانشیار   

پست الكترونيك : Ali.darvishpoor@yahoo.com

                            Darvishpoor@sbmu.ac.ir

رشته: دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : سالمندی، اقتصاد سلامت ، بیماریهای مزمن ، تامین اجتماعی

نام ونام خانوادگي :  دکتر میترا زندی                            CV  Fa   En  

رتبه علمي :  دانشیار                         

پست الكترونيك : mitra.zandi:@yahoo.com

                       mitra.zandi@sbmu.ac.ir

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : پرستاری ناباروری و تکنولوژی های کمک باروری

نام ونام خانوادگي :  آقای حسین شیری                                      CV

رتبه علمي :  مربی                         

پست الكترونيك :  shiri.hossein43@gmail.com

رشته :  ; کارشناسی ارشد پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  ویژه

نام ونام خانوادگي :  دکتر مرضیه پازوکیان                                    CV      En

رتبه علمي :  استادیار                           

پست الكترونيك : pazokian@sbmu.ac.ir

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : آموزش پرستاری، ایمنی بیمار، بیماری مزمن، مهارت بالینی

نام ونام خانوادگي :  آقای کیانوش نیرومندزندی                              CV 

رتبه علمي :  مربی        

پست الكترونيك : n.zandi@yahoo.com

رشته:  کارشناسی ارشد پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : تمامی حوزه‌های تحصیلی حرفه ای

نام ونام خانوادگي : دکترفاطمه منجذبی                                         CV 

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : fmonjazebi@gmail.com

رشته:  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  ویژه

نام ونام خانوادگي : دکتر راضیه غفوری             CV     Fa    En

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : Raziehghafouri@gmail.com

رشته : دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : جراحی های تروما، جراحی های عروق، مراقبت های ویژه

نام ونام خانوادگي : دکتر محبوبه عبدالرحیمی            CV     Fa     En

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : mahbobehabdolrahimi@gmail.com

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری
زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  زخم بستر، ابزارسازی، شیوه های آموزشی، ارتباط با بیمار

نام ونام خانوادگي : دکتر شیما سادات آقا حسینی        CV     Fa     En

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : shimaaghahosseini@yahoo.com

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری
زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  سرطان، سالمندی، پیوند کبد، اقدام پژوهی

نام ونام خانوادگي :  دکتر لادن صدیقی                   CV     Fa     En    

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : l.sedighie@yahoo.com

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه :  مراقبت ویژه

     

 

نام ونام خانوادگي :  دکتر سیده سولماز موسوی              CV    fa     En

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : moosavi.soolmaz@yahoo.com
       moosavi.soolmaz@sbmu.ac.ir

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : 

     

 

نام ونام خانوادگي :  دکترندا ثنایی          CV    fa     En

رتبه علمي :  استادیار      

پست الكترونيك : nedasanaie@ymail.com
       nedasanaie@sbmu.ac.ir

رشته :  دکترای تخصصی پرستاری

زمینه تحقیقاتی مورد علاقه : 


 

 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.