سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی
ساعت
اوقات شرعی
 
 

1- برنامه ريزي در خصوص مسائل رفاهي، خوابگاهي و امور تغذيه دانشجويان.

2. اجراي دقيق قوانين، آئين نامه ها و بخشنامه هاي دانشجويي.

3. پرداخت وام هاي تحصيلي، مسكن، ضروري، ازدواج، شهريه تحصيلي ، وديعه مسكن به دانشجويان واجد شرايط.

4. اعطاي تسهيلات رفاهي و امكانات كمك آموزشي مصوب به دانشجويان واجد شرايط.

5. انجام امور مربوط به باز پرداخت وام ها و تسويه حساب تسهيلات رفاهي دانشجويان.

6. انعقاد قراردادهاي بيمه خدمات درماني و بيمه حوادث دانشجويان.

7. پذيرش، ثبت نام و اسكان دانشجويان واجد شرايط در خوابگاه هاي دانشجويي.

8. صدور معرفي نامه و كارت ورود به خوابگاه ها براي دانشجويان متقاضي خوابگاه.

9. انجام امور مربوط به تجهيزات و تعميرات مورد نياز در خوابگاه هاي دانشجويي.

10. مشاركت در اجراي برنامه هاي فرهنگي، ورزشي و فعاليت هاي فوق برنامه در خوابگاه هاي دانشجويي.

11. نظارت و كنترل برنامه سرويس هاي اياب و ذهاب خوابگاه هاي دانشجويي.

12. تهيه و تنظيم برنامه هاي غذاي هفتگي،‌ ماهانه و فصلي دانشجويان.

13. انجام اقدامات مربوط به انتخاب، سفارش، تحويل، نگهداري ، پخت و توزيع مواد غذايي.

14. رسيدگي به بهداشت مواد غذايي و بهداشت محيط خوابگاه هاي دانشجويي.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.