مــعاونت آموزشـی دانشکده پرسـتاری و مامایی شهید بهـشتی


 دکــتر مریـــم رســولی

دانـشیار و عضـو هیات علمـی  cvfa   en

شماره تماس حوزه  ریاست :   20 -88202517  - 021                نمابر حوزه ریاست :   2 -88202521  - 021

rassouli.m@gmail.com   mrassouli@sbmu.ac.ir 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه :  مراقبت تسکینی و مدیریت سرطان - معنویت - سلامت و نوجوانان - طراحی ابزار


        


آدرس : تهران - خیابان ولی عصر - تقاطع نیایش - روبه روی بیمارستان قلب شهیدرجایی - مجتمع آموزشی وپژوهشی نیایش - دانشکده پرستاری ومامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - معاونت آموزشی.
 

مسئول دفتر : خانم حاجی علی                                                              تلفن مستقیم : 88202519          فکس : 88202518


درباره دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، به عنوان بخشی مهم در دنیای روبه رشد علوم سلامت، سطوح بالای شایستگی، خلاقیت و نوآوری را ترغیب کرده و اعضای هیات علمی این دانشکده، از قابلیت های رهبری و مشاوره در سیاست گذاری های مرتبط، ارایه خدمات سلامت و انجام پژوهش های بالینی برخوردارند. دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده که با پیش زمینه های متفاوت و تنوع فرهنگی، از اقصی نقاط کشور گرد هم جمع گردیده اند، زیر نظر اساتید و با بهره گیری از دانش و تجارب ایشان و نیز برخورداری از عرصه های بالینی و اجتماعی مناسب، خود را برای ارایه نقش های مورد نیاز در بالین، آموزش و پژوهش آماده می سازند.


ارزش ها

احترام به شان و منزلت انسانی، عدالت اجتماعی، مسئولیت پذیری، یادگیری، اکتشاف، آزادی، رهبری، فرصت های فردی و گروهی، خرد جمعی و تصمیم گیری مشارکتی


هدف کلی

هدف معاونت آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،  پیشرفت مداوم برای کسب بالاترین سطح شایستگی در امر آموزش پرستاری، مامایی، اتاق عمل، هوشبری و فوریت های پزشکی در رده های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است.


ماموریت ها

 • آماده سازی افراد در دوره کارشناسی برای قرارگرفتن در نقش های پرستاری، مامایی و ...  در عملکرد بالینی، خدمات سلامت، مدیریت، آموزش و پژوهش
 • رسیدن به سطوح بالای شایستگی در آموزش پرستاری، مامایی و رشته های مرتبط
 • افزایش همکاری با بخش بالین برای توسعه ی آموزش بالینی
 • ارایه مشاوره و اجرای برنامه های آموزشی برای پرستاران بالینی  به منظور ارتقای مراقبت بالینی بر اساس دانش روز

اهداف ویژه و راهبردها

هدف 1: دستیابی به سطح بالای شایستگی و تعالی در آموزش نظری و بالینی، نگهداشت و ارتقای آن

 • یادگیری و آموزش به شیوه ی مبتنی بر شواهد و دانشجو محور
 • خلق و انتشار دانش از طریق آموزش، خدمات بالینی و پژوهش
 • نوآوری در بکارگیری فن آوری های آموزشی
 • اقدام به طراحی و اجرای فعالیت های بین حرفه ای
 • ارایه برنامه درسی یکپارچه و همراستا با اهداف کلان در تمام سطوح
 • جذب، پذیرش و فارغ التحصیل نمودن دانشجویان علاقمند و دارای پشتکار از اقصی نقاط کشور

هدف 2: فراهم آوردن محیطی که متضمن ارزش های دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشتی برای رسیدن به بالاترین سطح شایستگی، تمامیت و مسئولیت باشد

 • خلق جو تعهد به اهداف دانشکده و دانشگاه و تلاش برای رسیدن به آن ها
 • حمایت و پشتیبانی از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی
 • تسهیل کار گروهی و توانمندسازی افراد در به حداکثر رساندن قابلیت ها و استعدادهایشان برای کسب اهداف دانشکده

هدف 3: معرفی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان نمونه ای شایسته در ارایه آموزش نظری و بالینی

 • رهبری نوآوری های آموزشی راهبردی و کشوری
 • بهبود روابط بین دانشکده ای، بین دانشگاهی و بین المللی
 • انجام پژوهش های کاربردی مبتنی بر نیازهای واقعی سلامت جامعه
 • حضور حداکثری در عرصه های مختلف سلامت با تاکید بر ارایه خدمات جامع و مبتنی بر جامعه برای تمام گروه ها از پیش از تولد تا پایان زندگی، از سلامت تا بیماری و از پیشگیری تا توان بخشی
 • اعتلای نام دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سطح کشوری و جهانی

هدف 4: توسعه ی برنامه ریزی شده آموزش پرستاری، مامایی و رشته های مرتبط به گونه ای که از نظر راهبردی بدیع و مقرون به صرفه باشد

 • استفاده از منابع مالی وسیع و متنوع برای توانمندسازی، خلاقیت و نوآوری
 • توسعه تسهیلات رفاهی به منظور حمایت از دستیابی به اهداف استراتژیک
 • برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه و تقاضای بازار
 • بهبود همکاری با دانشگاه و دیگر شرکا، حامیان و فارغ التحصیلان