سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١ - 
1 2
 
آخرین عناوین :
منو اصلی گروه
 
اعلانات گروه
تقویم
صفحه اصلي > گروههای آموزشی > گروه پرستاری سلامت جامعه 
 
 
مـدیـر گـروه پرستاری بهـداشـت جامعه

 دکتـر سعید قاسمی

استادیار و عضو هیات علمی  

 021-88655366

   saeedghasemi20@gmail.com

 

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه :


        


اهـداف گـروه بهداشت

  • با استفاده از  نظريه‌هاي پرستاري و مدلهاي آموزشي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي طراحي و اجرا  گردد
  • با استفاده از مهارت، دانش و فن‌آوري جديد مربوط به دانش ديسيلين پرستاري فعاليت هاي آموزشي و پژو هشي گروه تدوين گردد  
  • كليه فهاليت هاي گروه با هدف دستيابي  به ارتقاء سلامت و فعاليت‌هاي پيشگيري تا بازتواني طراحي و اجرا گردد.
  • باانجام پژوهش مبتني بر شواهد، مشكلات موجود در سيستم خدمات بهداشتي درماني شناسايي و راه حل ارائه گردد
  • با استفاده از راهبردهاي تفكر انتقادي ، حل مسئله و تصميم‌گيري برنامه هاي درسي و آموزشي  طراحي و اجرا شود.
  • به منظور ارتقاء كيفيت خدمات آموزشي/ پژوهشي / باليني  ، نوآوري و ايجاد تغيير در عملكرد پرستاري مد نظر قرار گيرد.

  

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی - دانشکده پرستاری ومامایی
آدرس :تهران ، خیابان ولی عصر ، تقاطع نیایش ،   مقابل بیمارستان قلب شهیدرجایی ،            دانشکده پرستاری ومامایی                           نمابر : 88655363-021                        کدپستی : 1985717443
تلفن : 70-88655366 - 021
پست الکترونیک :sbnmf@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.