آیین نامه خدمات مرجع مجازی در کتابخانه های تابعه دانشگاه


این آیین نامه برای تعیین نحوه ارائه خدمات مرجع مجازی در چارچوب مشخص در کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تدوین شده است.

مقدمه: کتابخانه مرکزی با هدف ارائه خدمات بهتر و بیشتر به پژوهشگران ، محققان و دانشجویان تلاش می کند فرصتی فراهم آورد که پژوهشگران پرسش‌های خود را از طریق یک محیط مجازی، یعنی اینترنت با کتابداران مرجع مطرح کنند و با ارائه خدمات مرجع مجازی مبتنی بر وب سعی می کندتا ارتباط رسمی میان متقاضیان اطلاعات و کتابداران مرجع به منظور رفع نیازهای اطلاعاتی فراهم شود.

سرویس مرجع مجازی : کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه این امکان را فراهم می کند تا کاربران بدون نیاز به حضور در محل کتابخانه نیازهای اطلاعاتی و پرسش های مرجع خود را با کارشناسان مرجع مجازی از طریق پست الکترونیکی مطرح و پاسخ دریافت کنند. لازم به ذکر است پاسخگویی به سوالات بر اساس منابع و امکانات موجود درکتابخانه ها و مطابق با خط مشی خدمات مرجع مجازی کتابخانه، صورت می پذیردبنابراین آیین نامه خدمات مرجع مجازی در راستای نظام مند کردن ارائه خدمات مرجع مجازی و مشخص کردن رویه ها و خط مشی هایی که کتابخانه در ارائه این خدمت در پیش می گیرد تهیه و تدوین شده است.

ماده :1تعاریف

دانشگاه: منظور دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

کتابخانه مرکزی: منظور مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.

خدمات مرجع مجازی: منظور خدماتی است که کاربران سؤالات خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند پست الکترونیکی، گفتگوی الکترونیکی و فرم های وبی مطرح کرده و از همان طریق پاسخ خود را دریافت می کنند. این تعامل بدون نیاز به حضور فیزیکی کاربران در کتابخانه انجام می شود.

کاربران: منظور اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی، اساتید حق التدریس، اعضای هیات علمی بازنشسته، پژوهشگران، محققین، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی و نیز کارمندان بازنشسته که نیاز به استفاده از منابع علمی پزشکی را دارند.

سوالات: منظور سوالاتی درباره منابع اطلاعاتی مورد نیاز کاربران درباره منابع موجود در کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه دانشگاه است، منابعی مانند کتاب، مقاله، پایان نامه، طرح تحقیقاتی و...

تبصره :1کتابدار مرجع به سوالاتی که جنبه علمی پژوهشی نداشته باشد، پاسخی نخواهد داد.

ماده :2مدت زمان پاسخگویی

با درنظر گرفتن زمان و حجم سوالات ، طی سه روز کاری پاسخ داده می شود.

تبصره :1در برخی موارد جهت رفع ابهام در سوال نیاز به انجام مصاحبه مرجع از طریق پست الکترونیکی و ارتباط بین کتابدار و کاربر خواهد بود.

تبصره :2درصورت زمان بر بودن مدت پاسخ دهی به سوال، موضوع از طریق پست الکترونیکی به کاربر اعلام خواهد شد.

ماده :3روش استفاده از خدمات مرجع مجازی

ابتدا وارد پورتال کتابخانه مرکزی به آدرس http://lib.sbmu.ac.irمیشوید و در منوی اصلی لینک خدمات مرجع مجازی را کلیک کرده و سپس فرم پرسش را تکمیل و ارسال می کنید تا در اسرع وقت پاسخ شما برایتان ایمیل شود.

ماده 4: روش ارسال پاسخ 

پاسخ سؤالات از طریق پست الکترونیکی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت.

ماده :5هزینه خدمات 

ارائه خدمات مرجع الکترونیکی برای کلیه کاربران رایگان است.

ماده :6پاسخ دهندگان به سوالات

کلیه سوالات ارسال شده توسط گروه میز مرجع الکترونیکی کتابخانه مرکزی و کتابخانه ها تابعه پاسخ داده می شود.

ماده :7سیاست اخلاقی کتابخانه در ارتباط با خدمات مرجع الکترونیکی

کلیه اطلاعات شخصی کاربران فقط به منظور ارائه خدمات اطلاع رسانی بهتر و یافتن دقیق پاسخ مناسب برای کاربر در نظرگرفته شده است. در ضمن، از این اطلاعات برای آمارگیری و ارزیابی استفاده می شود و به هیچ وجه استفاده دیگری از آن نخواهد شد.

ماده :8ارزیابی

عملکرد ارائه خدمات مرجع مجازی و سنجش رضایت کاربران در فواصل معین مورد ارزیابی قرار می گیرد.

این آیین نامه با یک مقدمه، هشت ماده و سه تبصره در تاریخ 1394/08/18به تصویب اعضای شورای تخصصی مدیریت منابع علمی، کتابخانه مرکزی و اسناد رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرااست و کلیه آییننامه ها و بخشنامه های مغایر با آن لغو و بلا اثر اعلام می شود.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست