• تاریخ انتشار : 1403/01/14 - 11:12
  • بازدید : 104
  • تعداد بازدیدکننده : 94
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

انتصاب خانم دکتر ندا ثنائی بعنوان مسئول اجرایی دبیرخانه اتندینگ

انتصاب

سرکار خانم دکتر ندا ثنائی

عضو محترم هیات علمی دانشکده

با سلام

احتراماً، با توجه به توانمندی علمی و تجربه­ بالینی سرکارعالی، مسئولیت اجرایی دبیرخانه اتندینگ پرستاری به شما واگذار می گردد.

امید که با استعانت از خداوند متعال و همراهی همکاران محترم، امور زیر به هدف مطلوب نزدیک گردند.

  • هماهنگی در ایجاد شبکه کشوری دبیرخانه­ اتندینگ
  • هماهنگی در برگزاری جلسات اتندینگ و پیگیری مصوبات
  • مساعدت در ایجاد ساختار انتقال و ترجمان دانش مبتنی بر تفکر یکپارچه سازی آموزش و بالین
  • مساعدت در ایجاد زمینه­ توسعه نقش دبیرخانه اتندینگ در قالب هاب (مرکز تولید و رصد اجرای استقرار هیات علمی بالینی بر اساس نیازها و منابع منطقه­ ای و دانشگاهی دانشکده­ های پرستاری و مامایی کل کشور)
  • ایجاد زمینه­ و حمایت از الگوی نقشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی در اجرای طرح اتندینگ

                                                                                                                     دکتر وحید زمان زاده

                                                                                                            رئیس دانشکده پرستاری و مامایی

روابط عمومی دانشکده برای شما همکار بزرگوار، توفیق روزافزون در پرتو عنایت پروردگار آرزومند است.

  • گروه خبری : اخبار عمومی,اخبارپژوهشی,اخبارآموزشی
  • گروه خبری : 140511
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست