• تاریخ انتشار : 1403/04/09 - 11:10
  • بازدید : 74
  • تعداد بازدیدکننده : 53
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

نشست تحلیلی سیاسی اجتماعی انتخابات ریاست جمهوری

گزیده ای از سخنان دکتر محمد صادق کوشکیدکتر کوشکی در بیان علت برگزاری انتخابات در کشورهای مبتنی بر دموکراسی، بر حس مالکیت و مسئولیت پذیری جامعه نسبت به انتخاب خود اشاره نمودند. در ادامه غیرقابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات را دال بر فرمایشی نبودن آن در جامعه خواندند. ایشان اشاره نمودند که مشارکت مردم در هر برهه از انتخابات قطعاً بدون هزینه نیست، اما می تواند در دراز مدت باعث پیوند مردم و جامعه شود. ایشان بیان نمودند که نبایستی نتیجه و اثر تربیتی انتخابات بر جامعه و ارتقاء تفکر سیاسی و اجتماعی افراد را در کوتاه مدت بررسی نمود. گاهی اوقات ممکن است این بلوغ اجتماعی هفتصد سال به طول انجامد، همانند آن چه در جوامع غربی رخ داده است.استاد دانشگاه تهران با بیان این مطلب که توسعه یافتگی مبتنی بر تفکر افراد است نه تمکن مالی و حتی پیشرفت تکنولوژی، تذکر دادند که برای حصول پیشرفتگی بایستی ذهن افراد آماده آبادگری باشد و سازوکارهای اجتماعی مانند شرکت در انتخابات و تصمیم گیری جمعی برای انتخاب فرد یا افراد اصلح را تجربه نمایند.ایشان در پاسخ به سوالی مبنی بر تناسب نامزدهای انتخاباتی با جریان های سیاسی مطرح ساختند که تنوع و نگاه متفاوت سیاسی کاملاً طبیعی است و اگر چنین نباشد باید نگران باشیم، زیرا کشورها محل برخورد تمدن های مختلف است، بنابراین سلایق سیاسی نیز متفاوت خواهد بود.دکتر کوشکی ضمن اشاره به مذموم بودن پیشنهاد یک نامزد خاص به افراد مختلف و بحث تعقل در انتخاب اصلح، شرکت در انتخابات را به عنوان یک اصل کلی، بسیار مهم و موثر بر جایگاه ایران در جهان تأکید ورزیدند.����https://ble.ir/nurs_sbmu

  • گروه خبری : اخبار عمومی,اخبارفرهنگی ودانشجویی
  • گروه خبری : 143945
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست