• تاریخ انتشار : 1402/12/09 - 12:02
  • بازدید : 104
  • تعداد بازدیدکننده : 96
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

پادکست طرح پژوهشی با عنوان "تاثیر جراحی زیبایی تناسلی بر تصویر بدنی و تصویر تناسلی: یک مطالعه مرور سیستماتیک"- گروه مامایی- مجری خانم دکتر فاطمه ناهیدی

  • گروه خبری : اخبارپژوهشی,رویدادها
  • گروه خبری : 139497
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست