• تاریخ انتشار : 1402/12/12 - 18:31
  • بازدید : 149
  • تعداد بازدیدکننده : 111
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

پادکست طرح پژوهشی با عنوان "روانسنجی و تعیین پاسخگویی و تفسیر پذیری ابزار کیفیت زندگی زنان نابارور: یک مطالعه ترکیبی"- مجری خانم دکتر معصومه سیمبر- گروه مامایی

  • گروه خبری : اخبارپژوهشی,رویدادها
  • گروه خبری : 139568
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست