• تاریخ انتشار : 1402/12/08 - 12:33
  • بازدید : 97
  • تعداد بازدیدکننده : 79
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی

پادکست طرح پژوهشی با عنوان "Sociodemographic characteristics, moral sensitivity, and moral distress as predictors of nurses’ ageism toward older adults"- گروه پرستاری بهداشت جامعه- مجری خانم دکتر پروانه وصلی

  • گروه خبری : اخبارپژوهشی,رویدادها
  • گروه خبری : 139472
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست