• تاریخ انتشار : 1403/02/19 - 12:48
  • بازدید : 119
  • تعداد بازدیدکننده : 103
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

پادکست طرح پژوهشی با عنوان An explanation of the concept of the care burden of family caregivers of children with autism spectrum disorder from the perspective of family caregivers

پادکست طرح پژوهشی با عنوان

An explanation of the concept of the care burden of family caregivers of children with autism spectrum disorder from the perspective of family 

 گروه پرستاری داخلی جراحی -  مجری خانم دکتر سیما زهری انبوهی

لینک دانلود پادکست

  • گروه خبری : اخبارپژوهشی,رویدادها
  • گروه خبری : 142137
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست