• تاریخ انتشار : 1403/03/21 - 23:06
  • بازدید : 91
  • تعداد بازدیدکننده : 81
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

پادکست طرح پژوهشی با عنوان Design and evaluation of a colon cancer mobile application

پادکست طرح پژوهشی با عنوان Design and evaluation of a colon cancer mobile application

گروه پرستاری داخلی جراحی-مجری سرکار خانم دکتر راضیه غفوری

لینک پادکست

https://bmcgastroenterol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12876-024-03275-y

 
  • گروه خبری : اخبارپژوهشی,رویدادها
  • گروه خبری : 143433
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست