• تاریخ انتشار : 1403/04/16 - 08:24
  • بازدید : 75
  • تعداد بازدیدکننده : 66
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی

پرستاری کشور ایران به شبکه بین المللی NANDA-I پیوست

✅ضمن تبریک به جامعه علمی پرستاری، "پرستاری کشور ایران به شبکه بین المللی NANDA-I پیوست"

پس از یکسال پیگیری های مستمر و با تلاش های ده نفر از اعضای هیئت علمی متخصص در زمینه تشخیص های پرستاری، برگزاری جلسات متعدد و ارائه مستندات به ناندای بین المللی، ایران به عنوان هشتمین کشور پس از اکوآدور، ایتالیا، مکزیک، پرو، پرتغال، کشورهای آلمانی زبان و هلند؛ مجوز تاسیس شبکه ی ناندای بین المللی را دریافت نمود. دبیرخانه این شبکه در دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی استقرار یافت.اعضای موسس عبارتند از:دکتر وحید زمان زاده(استاد دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی) دکتر لیلا ولی زاده (استاد دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی) دکتر میترا زندی (دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی _coordinator) دکتر فرشته جواهری طهرانی(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی) دکتر فتانه قدیریان بهارانچی(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی)دکتر طاهره طولابی (استاد دانشکده پرستاری و مامایی لرستان) دکتر لیلا ساداتی (استادیار دانشکده پیراپزشکی البرز) دکتر مژگان لطفی(دانشیار دانشکده پرستاری و مامایی تبریز) دکتر تکتم کیانیان(استادیار دانشکده پرستاری و مامایی ایران) میترا گلی (دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه استانبول) لازم می دانیم از حمایت های رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر علیرضا زالی، معاونت آموزشی دکتر محمد رحمتی رودسری، معاونت تحقیقات و فن آوری دکتر افشین زرقی و معاونت امور بین الملل دانشگاه دکتر بابک شریف کاشانی کمال تشکر را داشته باشیم.روابط عمومی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی این موفقیت را به جامعه علمی پرستاری ایران تبریک عرض می نماید.

  • گروه خبری : اخبار عمومی,اخبارپژوهشی,اخبارآموزشی
  • گروه خبری : 144150
کلمات کلیدی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست