دکتر سعید قاسمی - مدیر گروه 

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیک: saeedghasemi20@sbmu.ac.ir

 saeedghasemi20@gmail.com

شماره تماس: 88655382-021

 

 

 

 

دکتر پروانه وصلی - عضو هیات علمی 

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: نماینده تحصیلات تکمیلی

پست الکترونیک: p-vasli@sbmu.ac.ir

parvanehvasli@gmail.com

شماره تماس: 88655368 -021

 

 

 

 

دکتر شبنم السادات شریعت پناهی - عضو هیات علمی 

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاون دانشجویی و فرهنگی

پست الکترونیک:   shariatpanahi@sbmu.ac.ir       shabnam644@yahoo.com         shariatpanahishabnam@gmail.com 

شماره تماس:  88655368 -021  

 

 

 

 

دکتر فاطمه پاشایی ثابت - عضو هیات علمی 

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس امور امتحانات

پست الکترونیک:  

pashaii@gmail.com

 pashaii1392@gmail.com

شماره تماس: (داخلی 338) 88655368 -021 

 

 

 

 

دکتر سحر دباغی - عضو هیات علمی  

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس بخش بهداشت جامعه،  مسئول اعتباربخشی گروه

پست الکترونیک: S_dabaghi@sbmu.ac.ir

sahar.dabbagh@gmail.com

شماره تماس: (داخلی 338) 88655368 -021

 

 

 

 

دکتر فاطمه نیسه - عضو هیات علمی    

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: نماینده گروه در EDO دانشکده

پست الکترونیک: f.neiseh@sbmu.ac.ir

sarah.neiseh@gmail.com

شماره تماس: 88655368 -021

 

 

 

 

دکتر فرشته جواهری طهرانی - عضو هیات علمی  

درجه علمی : دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی : استادیار

سمت : مسئول برگزاری آزمون­های آسکی، رئیس بخش مادر و نوزاد، مسئول امور بین­ الملل

پست الکترونیک: javaheri@sbmu.ac.ir  

javaheri.t.f@gmail.com

شماره تماس: 88655368 -021

 

 

 

 

دکتر مهسا مطبوعی - عضو هیات علمی    

درجه علمی: دکتری تخصصی پرستاری

مرتبه علمی: مربی

سمت: مسئول امور پژوهشی

پست الکترونیک: Mahsa,Matbouei@sbmu.ac.ir

Mah.Matbouei@gmail.com

شماره تماس: 88655368 -021

 

 

 

 

خانم آتوسا مافی - مسئول دفتر 

تحصیلات: لیسانس

شماره تماس:  8802506-021

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست