رئیس امور اداری دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی


نام و نام خانوادگی : سحر عابدینی

میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

شماره تماس: 88655366 داخلی 327

ایمیلabedini_sahar@yahoo.com

شرح وظایف:

 •        دریافت دستور و برنامه کار از مقام محترم معاونت پشتیبانی
 •        تقسیم کار بین کارکنان تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه فعالیت های آن ها از طریق مشخص نمودن هدف فعالیت،نوع فعالیت(تخصص)وذی نفعان (مشتری) به منظور افزایش بهره وری، ساده شدن کارها،تعیین دوایرسازمانی، تفکیک واحدها،تخصص افراد
 •       پیش بینی و برآورد نیروهای انسانی مورد نیاز و بانک های اطلاعاتی به منظور تامین و توسعه نیروهای انسانی متخصص و کارآمدبرای رسیدن وضعیت مطلوب سازمان در آینده
 •       نظارت بر انجام مکاتبات وحسن جریان اموراداری واحدهای تحت سرپرستی از طریق تطبیق عملکرد با استانداردهابه منظورتحقق کارآیی نیروی کار
 •       نظارت و سرپرستی بر قسمت های تابعه امور اداری محل خدمتی از طریق چک لیست های نظارتی به منظور حسن انجام خدمات و افزایش رضایت مشتریان درون و برون‌سازمانی
 •      اتخاد تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری و پیشنهاد به مقام مافوق از طریق اجرای پروژه های بهبود مدیریت وتحول اداری به منظور بهبود وگسترش عرصه‌های جدید ارائه سطح کیفی خدمات با بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌ها و امکانات فناوری نوین
 •       نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی کارکنان واحد محل خدمت(استخدام، بازنشستگی، ترفیعات،حقوق و مزایا،ماموریت آموزشی،عائله مندی و اولاد،طبقه،رتبه) و بررسی پیشنهادهای انتصاب و انتقال کارکنان به سایر واحدها به منظور رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری
 •       نظارت بر انجام حضور و غیاب کارکنان از طریق سامانه حضور و غیاب کسری به منظور تعادل در جبران خدمت کارکنان
 •      فراهم آوردن امکانات رفاهی برای کارکنان از طریق اجرای مقررات و بخشنامه های مربوطه به منظورارتقاء رفاه کارکنان،ارتقای بهره وری و توانمند سازی نیروی انسانی وتأمین سلامت زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی
 •       تهیه گزارش از مشکلات ،فعالیت ها و پیشرفت های امور مربوطه به مقام محترم معاونت پشتیبانی
 •        ارتقاء سطح معلومات اداری از طریق طی دوره های آموزش شغلی وبرنامه های نرم افزاری
 •        ترویج فرهنگ نحوه رفتار شایسته با مراجعین و تکریم آنان
 •       پایش مستمر تمامی فرآیندهای کاری مربوطه و انجام اقدامات اصلاحی موردنیاز
 •       انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد یادشده و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع می شود.

   

     

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست