نام و نام خانوادگی : وحید میکائیلی

تــحـــصیـــلات 

ســـمـــتمسئول انبار دانشکده پرستاری و مامایی

تـــلـــفـــن : 02188655366 داخلی 288

رایـــانـــامــه :

 

شرح وظایف: مسئول انبار

  • گرفتن دستورات لازم از مقام مافوق .
  •  بررسی و کنترل برگه های دریافتی به منظور حصول اطمینان از کامل بودن مطا لب .
  • تحویل مواد، ضایعات، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز و اخذ آنها بر اساس برگ درخواست کالا .
  •  بایگانی اوراق و نسخه ها ی مربوطه و ارسال نسخه های لازم به واحدهای زیر ربط .
  •  رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و در انبار.
  •  رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک کردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار .
  •  نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار .
  •  ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه، تولیدی و سایر بصورت روزانه.
  •  درخواست مواد اولیه بر اساس کاردکس انبار.

 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست