برنامه واحد بین الملل گروه در دو سال آتی (1404-1402)

 

1

هدف: آگاهی افزایی در جهت مدیریت ظرفیت ها و توانمندی های گروه در راستای فعالیت های بین المللی

 

برنامه: شناسایی ظرفیت ها و توانمندهای اعضای گروه و دانشجویان در زمینه ارتباطات بین المللی

 (مانند مهارت های زبان انگلیسی، تجربه شرکت در همایش ها و سمینارهای بین المللی، تجربه فرصت های مطالعاتی بین المللی، انتشار مقاله و کتاب به زبان انگلیسی، تجربه تعاملات بین المللی با متخصصان و سبکه های بین المللی و غیره)

 

اقدامات:

 • مطرح کردن هدف و برنامه در جلسات درون گروهی و دریافت زمینه های فعالیت بین الملل اعضای گروه
 • مطرح کردن هدف و  برنامه در جلسه معارفه  اطلاع رسانی و دریافت زمینه های فعالیت بین الملل دانشجویان
 • معرفی دانشجویان دارای توانایی های مورد نظر  به واحد بین الملل توسط اعضای گروه
 • تشکیل گروه دانشجویان بین الملل گروه جهت مشارکت در فعالیت های واحد بین الملل گروه

 

2

هدف: افزایش حضور در مجامع بین المللی

 

برنامه: شناسایی فرصت های بین المللی و اطلاع رسانی به اعضای گروه و دانشجویان

 

اقدامات:

 • شناسایی و اطلاع رسانی در خصوص همایش ها و سمینارها
 • شناسایی و اطلاع رسانی در خصوص همکاری های پژوهشی و آموزشی
 • شناسایی و اطلاع رسانی در خصوص وبینارها و کارگاه ها

 

3

هدف: بهبود انگیزه انجام فعالیت های بین المللی

 

برنامه: تشویق اعضای گروه و دانشجویان جهت شرکت در فعالیت های بین المللی

 

اقدامات:

 • معرفی فعالیت های بین المللی انجام شده اعضای گروه و دانشجویان
 • شفاف سازی پیامدهای فعالیت های بین المللی در توسعه فردی، سازمانی و حرفه ای

 

4

هدف: ارتقا همکاری های برون مرزی با متخصصان بین المللی

 

برنامه: تعاملات علمی، پژوهشی و فرهنگی با همکاران بین المللی

 

اقدامات:

 • برگزاری کارگاه های علمی
 • مشارکت در پایان نامه به صورت داور یا مشاور
 • برگزاری جلسات یادگیری از تجارب در زمینه روندهای آموزش نظری و بالینی

 

 

5

هدف: اطلاع رسانی برون مرزی فعالیت های گروه

 

برنامه: برروز رسانی و بارگزاری رویدادهای بین المللی گروه در سایت معاونت بین الملل دانشکده

 

اقدامات:

 • تهیه محتوی اطلاعاتی گروه و واحد بین الملل جهت بارگزاری در سایت

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست