دانشکده پرستاری و مامایی

گروه پرستاری بهداشت جامعه

برنامه ­های بین الملل سال 1403-1401

اهداف:

  1. -    بهبود کیفیت آموزش و پژوهش به دانشجویان بین ­الملل موجود در گروه
  2. -    جذب بیشتر دانشجوی بین ­الملل در گروه از کشورهای مختلف
  3. -    ایجاد همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با سایر دانشکده ها و اساتید پرستاری در دانشگاه های معتبر جهان

 

راهکارهای پیشنهادی جهت رسیدن به اهداف فوق

  1. انجام راهکارهای بهبود کیفیت آموزش و پژوهش برای دانشجویان بین ­الملل
  2. بروزرسانی اطلاعات سایت گروه، توانمندی اعضای گروه، فراخوان های جذب دانشجو بین­ الملل به زبان انگلیسی
  3. ایجاد همکاری علمی آموزشی و پژوهشی با سایر دانشکده ها و اساتید پرستاری در دانشگاه های معتبر جهان
  4. برگزاری کارگاه­های به زبان انگلیسی برای داوطلبان خارجی و داخلی
  5. شرکت اعضاء گروه در کمیته­ ها، کارگاه ­ها و همایش­ های بین ­المللی
  6. استفاده از مشارکت دانشجویان بین ­الملل در طرح­ های پژوهشی مصوب گروه
  7. مشارکت اعضاء گروه در انتشار مقالات و کتب خارجی و بین ­المللی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست