رسالت و برنامه عملیاتی دو ساله:

رسالت آموزش رشته اتاق عمل در مقطع کارشناسی پیوسته، تربیت نیروی انسانی آگاه ، متعهد و کارآمد است که با کسب توانایی های حرفه ای در اتاق عمل و بهره مندی از دانش و تکنولوژی روز خدمات مورد نیاز مراقبتی و آموزشی مقرون به صرفه را در بالاترین سطح استاندارد جهت تعمیم ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت بیمار و جامعه ارائه دهند . این امر از طریق توسعه دانش ، آموزش و پژوهش در رشته کارشناسی اتاق عمل میسر می باشد . با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران در مراحل قبل ، حین و بعد از عمل به خصوص در جراحی های تخصصی و انواع اسکوپی ها ، کنترل و پیشگیری از عفونت های بیمارستانی ، ایجاد شرایط مناسب روحی برای بیماران و نگهداری مناسب از دستگاه ها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود.

رسالت آموزش دانشجویان هوشبری مطابق با هدف تربیت کارشناسان زبده و ماهریست که از لحاظ اخلاقی ، علمی و عملی با  به روزترین علوم جراحی دنیا و بالاترین استانداردهای ممکن در خدمت بیماران در همه سطوح و فیلدهای جراحی قرار گیرند.به صورتی که  بتوانند در محیط های بالین به صورت موثر و با بالاترین کیفیت عملکردی ممکن در طی فرآیند بیهوشی یاری دهنده متخصصان بیهوشی باشند و همچنین بتوانند مراقبت از بیمار بیهوش تحت جراحی را به نحو احسن انجام داده و در طی مراحل قبل، حین و بعد از بیهوشی، ایمنی بیمار را تضمین نمایند. در کنار این مهم، رسالت گروه هوشبری و اتاق عمل آن است که آموزش های عالی، توام با یاد دهی مهارت های ارتباطی، پژوهش، تفکر انتقادی و حل مساله باشد تا به تربیت کارشناسانی منجر شود که بتوانند چالش ها و مسائل پیش رو در بالین را درک نموده و در جهت رفع آنها به صورت پویا و موثر اقدام کنند.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست