گروه پرستاری بهداشت جامعه

 

گروه پرستاری بهداشت جامعه، یکی از بزرگترین گروه های آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی است. این گروه با ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به بالغ بر هزار دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در رشته ها و مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری نقش مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی، پژوهشی، بالینی و فرهنگی دانشگاه ایفا می نماید.

گروه پرستاری بهداشت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالادستی تدوین شده است. این گروه بر سلامت عموم جامعه تمرکز دارد.  به طوری که اساتید، دانش آموختگان و دانشجویان آن با تلفیق دانش پرستاری و سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای سلامتی جامعه خواهند بود.

در گروه پرستاری بهداشت جامعه با توکل به خداوند، بر ارزش ها و باورهای مهمی همچون حفظ کرامت انسان ها، رعایت عدالت اجتماعی، مشارکت در تصمیم گیری ها، رعایت اخلاق حرفه ای در امر آموزش، پژوهش، بالین و بخش فرهنگی تاکید می گردد.

گروه پرستاری بهداشت جامعه قصد دارد با کمک خداوند به یکی از بهترین گروه های آموزشی کشور تبدیل گردد و البته این امر مهم در سایه پرداختن به امور ذیل است.

  • ارتقای فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و بالینی گروه بصورت سلامت محور و جامعه محور
  • توجه ویژه به ارزش­ها و مسئولیت­های اجتماعی همچون مشارکت اجتماعی و عدالت در دسترسی به خدمات سلامت
  • توجه به اسناد بالادستی و دستورالعمل های سازمانی
  • انجام دانش پژوهشی و آینده پژوهی برای بهبود مداوم کیفیت خدمات گروه در ابعاد آموزشی، پژوهشی و بالینی
  • بهبود فرآیندهای یاددهی-یادگیری در آموزش نظری و عرصه ­های بالینی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با محوریت پرستاری سلامت جامعه  در عرصه ­ها و گروه­های مختلف جامعه
  • بسترسازی و بهبود فعالیت­های پژوهشی در راستای پرستاری سلامت جامعه با توجه به اولویت­های پژوهشی وزارت متبوع و نیازهای عرصه­ها و گروه­های مختلف جامعه
  • تقویت عملکرد مبتنی بر شواهد در تدریس دروس نظری و کارآموزی پرستاری سلامت جامعه
  • بهبود فرآیندهای دانش پژوهی و آینده پژوهی در راستای آموزش پرستاری سلامت جامعه
  • بسترسازی و تدوین راهبردهایی برای بهبود کارافرینی و نوآوری در پرستاری سلامت جامعه
  • ارتقای توانمندی ها و شایستگی های اعضای هیات علمی گروه

 

دکتر سعید قاسمی

مدیر گروه پرستاری بهداشت جامعه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست