تاریخچه و ساختار دانشکده

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ادغام تعدادی از مدارس پرستاری، مامائی و بهیاری وابسته به وزارت بهداری،‌ شیر و خورشید سابق، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع علوم پیراپزشکی تشکیل یافته است و بیش از هفتاد سال از قدمت فعالیت آن می گذرد. تاریخ آغاز فعالیت قدیمی ترین مدرسه پرستاری این دانشکده به سال ۱۳۲۶ باز می گردد. اسامی واحدهای پرستاری، مامائی و بهیاری ادغام یافته شامل: مدرسه پرستاری آزاده، مدرسه پرستاری بانو اشرافیان، مدرسه پرستاری دانشگاه شهید بهشتی، همراه با دو رشته اتاق عمل و هوشبری، واحد پرستاری مجتمع علوم پیراپزشکی و مدارس پرستاری قلب، طرفه،‌ سمیه و شهید جعفر ملک می باشد. مدارس مامائی این دانشکده شامل واحدهای مامائی وابسته به وزارت بهداری، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع علوم پیراپزشکی است. همچنین آموزشگاه های بهیاری این دانشکده شامل آموزشگاه حضرت فاطمه، حضرت زینب، حضرت رقیه، آزاده، اهورا، بانو اشرفیان، بزرگمهر، بهداری کل راه ها، بوعلی، جرجانی، حمایت مادران،‌ رازی، راه آهن، سعادت آباد،‌ سجاد، سمیه، شهداء، شهیدبهشتی، شهید جعفر ملک، طالقانی، طرفه، فرحناز سابق و لقمان حکیم می باشد.

در حال حاضر دانشکده پرستاری و مامائی در خیابان ولیعصر، نبش بزرگراه آیت اله هاشمی رفسنجانی، مجتمع نیایش واقع است و دارای 7 گروه آموزشی یا دپارتمان علمی است، که هرکدام به تناسب رشته تخصصی خود به آموزش دانشجویان دوره کارشناسی و تحصیلات تکمیلی، راهبری پروژه های عملی - پژوهشی دانشکده و سرپرستی آزمایشگاه های مربوطه می پردازند.

این  گروه ها شامل: پرستاری داخلی جراحی، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان، روان پرستاری و مدیریت، مامایی،اتاق عمل هوشبری و علوم پایه می باشد.

و در رشته های پرستاری در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد (شامل گرایش های داخلی- جراحی، بهداشت جامعه، کودکان، مدیریت و روان پرستاری، اورژانس، سالمندی، مراقبت های ویژه و مراقبت های ویژه نوزادان) از سال 1363 و نیز دکترای تخصصی پرستاری (از سال1381) دانشجو می پذیرد. همچنین در رشته مامایی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی بهداشت باروری (از سال 1385)، و نیز در رشته اتاق عمل و هوشبری در مقطع کارشناسی به امر آموزش و تربیت نیروی متخصص اهتمام می ورزد.

ریاست دانشکده در حال حاضر برعهده استاد دکتر وحید زمان زاده، دکترای تخصصی پرستاری است.

از نظر ساختاری دانشکده دارای معاونت های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی- دانشجویی، بین الملل، پشتیبانی و هچنین واحدهای اداری، مالی، آموزشی، آموزش مداوم، بسیج دانشجویان، انجمن اسلامی دانشجویان و شورای صنفی دانشجویان می باشد.

دانشکده جمعا دارای 12 برنامه آموزشی و 7 گروه آموزشی شامل پرستاری داخلی جراحی، پرستاری بهداشت جامعه، پرستاری کودکان، مدیریت و روان پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری و نیز گروه علوم پایه می باشد. در حال حاضر پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پرستاری،‌ مامائی، هوشبری و اتاق عمل انجام می گیرد.

این دانشکده جمعا دارای 61 عضو هیات علمی و آموزشی تمام وقت می باشد.

امکانات آموزشی دانشکده شامل ۴۰ کلاس درس، کتابخانه، دو سالن آمفی تئاتر، سمعی بصری، اتاق پراتیک، آزمایشگاه های میکروب شناسی، انگل شناسی، فیزیولوژی، بیوشیمی و ایمونولوژی است.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست