معرفی گروه: گروه مامایی از سال  1365(زمان تاسیس دانشکده) با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مامایی شروع به فعالیت نمود  و از سال 1369 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مامایی با دوگرایش آموزش مامایی و  بهداشت مادر و کودک و سپس افزایش سه گرایش دیگر( مامایی قانونی، مدیریت و  مامایی جامعه نگر) کار خود را توسعه داد و در نهایت از سال و از سال 1385 تاکنون از فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد مامایی و دکترای حرفه ای پزشکی در مقطع دکترای تخصصی (PhD) رشته بهداشت باروری دانشجو می پذیرد.

رسالت گروه مامایی و بهداشت باروری:

    مامایی، رشته ای مستقل و شاخه ای از علوم سلامت است که دانش آموختگان آن به عنوان عضوی از تیم سلامت در عرصه های مختلف به ارائه خدمات بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره، پیشگیری ، مدیریتی و حمایتی و درمانی در حدود تعیین شده اختیارات خود می پردازند . دانشکده پرستاری و مامایی علوم پزشکی شهید بهشتی در هرحال حاضر در سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مامایی  ودکترای تخصصی (PhD) بهداشت باروری دانشجوی شاغل به تحصیل دارد. رسالت این گروه، پرورش نیروی انسانی متعهد، مسئولیت پذیر و ماهر در حوزه مامایی است که خدمات مامایی و بهداشت باروری را در سطوح مختلف پیشگیری به عنوان عضوی از خانواده بزرگ علوم پزشکی به مراجعین و مددجویان ارائه نمایند.از آنجا که کمک به بهبود شاخص های سلامتمادران با ارتقاء آگاهی، بهبود نگرش و بهینه نمودن مهارت دانش آموختگان مامایی در جهت کاهش میزان مرگ های قابل پیشگیری مادر و نوزاد و ترویج زایمان های طبیعی شکل می گیرد، تربیت و آموزش دانش آموختگان متبحر اصل مهم رسال رشته مامایی و بهداشت باروری می باشد.

 

چشم انداز رشته مامایی:

همگام با پیشرفت دانش جهانی و ارتقا روز افزون استانداردهای مامایی، تربیت دانش آموختگانی توانمند جهت رفع نیازهای سلامت زنان جامعه، در راستای اهداف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد بالادستی، مد نظر متولیان این رشته در دانشکده می باشد.

 

هدف کلی:

ارتقای سلامت  جامعه از طریق ارتقای سلامت مادران بوسیله  فرزنداوری به موقع و باروری سالم،  و ارائه خدمات مقرون به صرفه منطبق با  استانداردهای به روز علوم سلامت و مامایی مبتنی بر عملکرد، که  این امر از طریق آموزش ، پژوهش و توسعه علم مامایی میسر می شود.

 

اهداف آموزشی مقطع کارشناسی مامایی : 

 عبارتست از تربیت دانش آموخته مامایی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که بتواند فعالیتهای تعریف شده در برنامه آموزشی رشته /مقطع را به طور کامل و در قالب دروس نظری، عملی و بالینی بیامورد و در آینده حرفه ای خود در یک یا چند عرصه مرتبط با رشته فعالیت داشته باشد. لذا اهداف آموزشی رشته در مقطع کارشناسی و در دروس نظری، عملی و بالینی حیطه های زیر را پوشش می دهد:

1- انجام مراقبت های دوران بارداری،‌ حین و پس از زایمان،

2- ترویج زایمان طبیعی و ایمن، ارائه خدمات مادری ایمن (safe motherhood

3- ارائه مراقبت های پیشگیرانه سطح 1 به نوزادان و کودکان تا 7 سال ،

4-  مشاوره و ارائه خدمات تنظیم خانواده به منظور فاصله گذاری مناسب فرزندآوری و باروری سالم،

5-راهنمایی و مشاوره سلامت جنسی و باروری به زنان در حیطه اختیارات تعریف شده در برنامه آموزشی رشته،

6-  تشخیص اختلالات مامایی در مادران پرخطر و ارجاع به خدمات سطوح 2 و 3 تخصصی.

7-  انجام اقدامات ضروری در حین بارداری و زایمان و ارجاع به موقع موارد غیرطبیعی،

8- تشخیص اختلالات شایع دوران نوزادی و ارجاع به موقع جهت دریافت مراقبتهای تخصصی،

9-  تشخیص اختلالات و بیماریهای شایع زنان و ژنیکولوژی و ارائه اقدامات درمانی در حیطه اختیارات تعریف شده در برنامه آموزشی مامایی. 

 

مقطع کارشناسی ارشد مامایی :

پذیرش دانشجو در این مقطع از سال 1369 با پذیرش دانشجو در دوگرایش آموزش مامایی و  بهداشت مادر و کودک که در سالهای آتی 3 گرایش دیگر، مامایی قانونی، مامایی جامعه نگر و مدیریت مامایی نیز انشجو پذیرش و تربیت شده است. در حال حاضر در گرایش های آموزش مامایی، بهداشت باروری دانشجوی شاغل به تحصیل دارد. علاوه بر این، در دو دوره قبل در گرایش های مامایی جامعه نگر و مدیریت  نیز دانش اموخته داشته است.  

رسالت اصلی آن تربیت نیروی انسانی متعهد و ماهر می باشد که با استفاده از  مفاهیم مامایی، قابلیت و ظرفیت شناخت نیازهای سلامت مادران و نوزادان را داشته و قادر به ارائه خدمات تخصصی در زمینه های مختلف علوم نوین مامایی باشد.

 اهداف و استراتژی های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد مامایی:

تربیت فراگیران ماهر  طبق استانداردهای آموزشی، به منظور ارائه خدمات تخصصی در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی، درمانی  و مشاوره ای.  

مواردی که باید در تدوین استراتژی های آموزشی مد نظر قرار گیرند عبارتند از:

1- بررسی نیازهای ملی و منطقه ای

2- پیشگیری و حل مشکلات سلامت جامعه باتوجه به شاخصهای سلامت جامعه

3-آموزش بر حسب نیاز در محیط اشتغال

4- استفاده از فنون جدید در آموزش

5- تنظیم برنامه آموزشی موثر متناسب با نقش حرفه ای با تاکید برکسب مهارتهای ارتباطی

6- تقویت مهارتهای بالینی و تقویت عرصه های مختلف

7- هدایت یادگیری فراگیران در جهت تقویت خوداموزشی و یادگیری مستمر

 

مقطع دکتری تخصصی بهداشت باروری:

از سال 1385 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همزمان با تصویب این رشته در وزارت بهاشت و درمان و آموزش پزشکی اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته/مقطع کرد و تاکنون دانش آموختگان متعددی از این دانشکده در حوزه ها و زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و خدمات مشغول به کار هستند. رشته بهداشت باروری شاخه ای از علوم پ‍زشکی است که انتظار می رود دانش آموختگان، با ابعاد گوناگون بهداشت باروری نظیر علوم جمعیتی، ابعاد فرهنگی، حقوق بهداشت باروری، علم تغدیه و باروری، باروری و ناباروری آشنا شده و در علومی همچون، برنامه ریزی و اصلاح و بهینه سازی سیستمهای بهداشتی،‌ مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی، سیاست گذاری در سلامت، بیماریهای نوپدید و بازپدید و رشد و تکامل نوزادان و کودکان مسلط شوند.

آموزش دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته مامایی و PhD بهداشت باروری  که به طور عمده در واحدهای آموزش( دانشگاه های علوم پزشکی) انجام خواهد گرفت، مدنظر می باشد. از سوی دیگر، باتوجه به توانمندی های مورد انتظار، دانش آموختگان این حرفه می توانند جهت  تأمین نیروهای متخصص در برنامه ریزی، مدیریت و ارزشیابی در حوزه بهداشت باروری، در سطح ملی و بین المللی به کار گرفته شوند. 

رسالت مقطع دکترای تخصصی بهداشت باروی:

   تأمین و تکمیل کادر علمی دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور در رشته مامایی و بهداشت باروری، تأمین و تکمیل نیروهای متخصص و متعهد جهت برنامه ریزی، مدیریت و ارزشیابی در امر بهداشت باروری و انجام تحقیقات و دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی در زمینه بهداشت باروری در سطح بین المللی.

اهداف و استراتژی های آموزشی :

بر طرف نمودن نیازهای آموزشی در مراکز آموزش عالی کشور در سطوح مختلف و رفع نیازهای آموزشی مراکز بهداشتی کشور در زمینه مامایی و بهداشت باروری

استراتژیهای آموزشی عبارتست از برگزاری کلاسهای دروس نظری بصورت استاد محور (Teacher centered)و فراگیر محور (Student centered)

ارزشیابی دانشجویان در این مقطع عمدتا بوسیله یک یا چند روش زیر  انجام می شود:

تدریس در کارگاه آموزشی یا ژورنال کلاب برای همتایان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد

- ارائه سخنرانی و کلاسهای پرسش و پاسخ بصورت گروهی با نقش تسهیل کنندگی مدرس در کلاسها

- ارائه مقاله مرتبط با درس یا اجرای پروژه تحقیقاتی مرتبط

-آزمون پایانی با نظر نهایی مدرس/مدرسین هر درس

- آزمون نهایی جامع به روش کتبی و شفاهی

مدرسین و اعضای هیئت علمی گروه مامایی و بهداشت باروری

نام و نام خانوادگی هیئت علمی

مرتبه علمی

رشته تحصیلی

خانم دکتر معصومه سیمبر

استاد

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر سپیده حاجیان

استاد

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر فاطمه ناهیدی

دانشیار

دکترای  تخصصی ارتقا سلامت

خانم دکتر زهره کشاورز

دانشیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر ماهرخ دولتیان

دانشیار

دکترای تخصصی علوم بهداشتی

خانم دکتر هدیه ریاضی

دانشیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر صدیقه صدیق مبارک ابادی

استادیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر هانیه علم الهدی

استادیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر الهام زارع

استادیار

دکترای تخصصی بهداشت باروری

خانم دکتر محبوبه احمدی دولابی

استادیار 

دکترای تخصصی توانبخشی اعصاب اطفال

 

  رشته های آموزشی گروه

 

نام رشته

مقطع

سال راه اندازی

مامایی

کارشناسی ناپیوسته

1366

مامایی

کارشناسی پیوسته

1370

مامایی

کارشناسی ارشد

گرایش ها: آموزش مامایی، بهداشت باروری، مامایی قانونی، مامایی جامعه نگر، مدیریت

1369

بهداشت باروری

دکترای تخصصی( PhD)

1385

 

 

توانمندیهای خاص

دارا بودن مرکز مستقل تحقیقات مامایی و بهداشت باروری در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تصویب و انجام طرح های پژوهشی در مرکز تحقیقات و گروه مامایی و بهداشت باروری

عضویت در شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی ( باروری و ناباروری و سلامت باروری مردان دانشگاه)

عضویت در مجامع علمی داخلی

عضو یت در هیات تحریریه مجلات ملی و بین المللی

مدرسین کشوری درکارگاه های خوشایند سازی زایمان

عضو هیئت های بدوی تخلفات نظام پزشکی

عضویت در هیات ممتحنه و ارزشیابی رشته مامایی و بهداشت باروری  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست