رشته اتاق عمل در ایران در مقطع کاردانی بین سال های ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ و درمقطع کارشناسی پیوسته از سال ۱۳۸۷ در دانشکده های مختلف سطح کشور راه اندازی گردید.

گروه هوشبری و اتاق عمل از سال 1366 نسبت به جذب و پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی اقدام نمود. این گروه در حال حاضر 2 نفر استادیار و 2 نفر مربی و یک عضو مدعو دارد.

در دانشکده پرستاری و مامایی گروه هوشبری و اتاق عمل متولی اداره دانشجویان اتاق عمل و هوشبری می باشد.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست