تاریخچه گروه پرستاری داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی تهران در سال ۱۳۲۶ با نام مدرسه عالی پرستاری شروع به فعالیت نمود. ساختار فعلی در سال ۱۳۶۵ از تعداد زیادی مدارس پرستاری و مامائی و بهیاری وابسته به وزارت بهداری، دانشگاه شهید بهشتی و مجتمع علوم پیراپزشکی تشکیل گردید و نام آن به دانشکده پرستاری و مامائی تغییر یافت. در سال 1366 گروه پرستاری تصویب گردید و دروس  پرستاری  داخلی جراحی در آن گروه تدریس می­گردید.

گروه پرستاری داخلی- جراحی به عنوان بزرگ ترین گروه آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی از زمان ادغام مدرسه پرستاری و دانشگاه ملی سابق در این دانشکده وجود داشته است. این گروه خدمات آموزشی و پژوهشی به بیش از 1000 دانشجوی پرستاری در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد پرستاری (داخلی جراحی، سالمندی، مراقبت ویژه و اورژانس) ، دکترای پرستاری و کارشناسی فوریتهای پرستاری را ارائه می­دهد.

چهار رشته کارشناسی ارشد پرستاری در این گروه به ترتیب زیر راه اندازی شده است:

آموزش پرستاری                            سال 1366

پرستاری مراقبت ویژه                     سال 1386

پرستاری داخلی جراحی                  سال 1391

پرستاری اورژانس                          سال 1393  

پرستاری سالمندی                         سال 1393

 

دوره دکتری پرستاری سال  1381 ، کاردانی رشته فوریتهای پزشکی در سال 1381 و کارشناسی پیوسته فوریتهای پزشکی در سال 1385  در این گروه راه اندازی شده است.

این گروه سعی نموده است با برگزاری جلسات منظم و استفاده از توان همه اعضا و با نظرخواهی از دانشجویان و اساتید و هم راستا با سیاست های دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشکده پرستاری و مامایی تلاش نماید که علاوه بر وظایف جاری گروه، نقش پیشتازی خود را در طراحی و اجرای برنامه های بدیع و متعالی که قابل بهره گیری و الگو برداری در سراسر کشور باشد را نیز ایفا کند.

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست