ردیف

عنوان

نویسنده ،مترجم یا ناظر

سال نشر

1

ملاحظات اخلاقی و خطاهای حرفه ای در مامایی

دکتر محبوبه احمدی ، دکتر منصوره رفایی

1398

2

آموزش نگارش مقاله سیستماتیک ریویو

نگین شاطریان، نگار شاطریان نظارت: دکتر سیده هانیه علم الهدی

1400

3

زنان و مامایی بکمن و لینگ

دکتر سیده هانیه علم الهدی ..... [ و دیگران[

1399

4

درسنامه جنین شناسی

نیره اسعدی، دکتر سپیده حاجیان

1401

5

گیاهان اثر بخش در ترمیم زخم اپی زیاتومی

دکتر سپیده حاجیان،  المیرا طوماری

1400

6

بارداری و زایمان

دکتر معصومه سیمبر و تیم نویسندگان رشته بهداشت باروری

1400

7

بسته ارتقاء سلامت جنسی در بارداری

دکتر گیتی ازگلی،دکتر هدیه ریاضی، شیوا علیزاده

1398

8

سلامت جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان

دکتر زهره کشاورز

1397

9

فرهنگ تخصصی مصور زنان، زایمان، مامایی

محبوبه احمدی ...[ودیگران]

1382

10

درسنامه بارداری و زایمان پرخطر و مراقبت‌های مربوطه

محبوبه احمدی ...[ودیگران]

1389

11

تاریخ، اخلاق و مقررات مامایی

محبوبه احمدی

1381

12

راهنمای بالینی مراقبت‌های اولیه در عفونت‌های مقاربتی ویژه متخصصین سلامت باروری، زنان، عفونی و ماماها

نسیبه روزبه، فریده کاظمی، زینب علی‌مرادی ؛ ویراستاران علمی فاطمه ناهیدی،سپیده حاجیان

1396

13

آموزش پزشکی: راهنمای آموزش رشته های علوم پزشکی برای مربیان و استادان

معصومه سیمبر

1383

14

بهداشت باروری نوجوانان

معصومه سیمبر

1393

15

درمان های مکمل برای بارداری و زایمان

معصومه سیمبر، شبنم منتظری

1387

16

پرستاری و بهداشت مادران و نوزادان

زهرا شاهواری ... [ و دیگران[، زیر نظر معصومه سیمبر

1388

17

راهنمای عملی برای مراقبت قبل و بعد از زایمان

گیتی ازگلی، ماهرخ دولتیان، افسر محمدخانی شالی؛ ویراستار: محمدعلی کریمی

1382

18

فرزند‌آوری در ایران با نگاهی به مطالعات پژوهشی

زهره عباسی، زهره کشاورز، فرشته بهمنش

1395

19

بارداری و زایمان و بیماری های زنان بکمن 2020

ترجمه: فرحناز ترکستانی، مریم ربیعی و...صدیقه صدیق مبارک آبادی

1399

20

تربیت جنسی کودکان

تالیف: هدیه ریاضی و ژنو مارتین

1397

21

چگونه یک مقاله علمی بنویسیم

ترجمه: رکسانا جان قربان، علی گنجی، صدیقه صدیق مبارک آبادی، فاطمه آذرکیش

1392

22

راهنمای بالینی تنظیم خانواده

ترجمه: مریم ذاکرحمیدی، صدیقه صدیق، میترا مقصودی

1390

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست