• اعضای گروه پرستاری کودکان در زمینه های زیر توانمدی داشته و افتخار آفرینی کرده اند:
 • مدیر کل دفتر ارتقای سلامت وعاونت پرستاری وزارت بهداشت
 • عضویت کمیته تخصصی پرستاری هیئت ممیزه مرکزی
 • عضویت هیئت ممتحنه، برنامه ریزی و ارزشیابی رشته پرستاری
 • عضویت شورای متخصصین منطقه ای مراقبت های تسکینی منطقه EMRO -WHO
 • عضویت انجمن سرطان عمان OCA
 • عضویت انجمن چند ملیتی مراقبت حمایتی و تسکینی در سرطان (MASCC)
 • عضویت انجمن پرستاران انکولوژی امریکا ONS
 • عضویت مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • عضویت شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاری
 • عضویت شورای راهبردی شبکه ملی تحقیقات پرستاریISNCC
 • عضویت هیئت مؤسس و شورای پژوهش مرکز تحقیقات سالمت معنوی، انستیتو روانپزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • عضویت هیئت مؤسس انجمن علمی پرستاری کودکان ایران
 • عضویت بورد کنسرسیوم بین المللی پیشگیری از سرطان  ICPC
 • عضویت اتحادیه بین المللی کنترل سرطان UICC
 • عضویت کارگروه امنیت غذایی و سالمندان وزارت بهداشت از سال 1398
 • عضویت انجمن بین المللی Oncology I
 • داور برتر بین المللی سایت پابلون
 • پژوهشگر برتر در جشنواره ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،
 • پرستار برگزیده کشوری
 • عضویت کمیته اخلاق پرستاری فرهنگستان علوم پزشکی
 • ریاست شبکه ملی تحقیقات پرستاری
 • عضویت هیات ممتحنه و ارزشیابی پرستاری
 • عضویت هیات ممیزه
 • عضویت هیات مدیره انجمن علمی پرستاری کودکان
 • تقدیرنامه دانش آموخته فرهیخته دانشگاههای استان آذربایجان شرقی
 • پژوهشگر برتردانشگاه
 • چندین دانش پژوهی برتر در جشنواره آموزشی شهیدمطهری
 • استاد نمونه دانشگاه
 • برگزیده گروه پرستاری در دوران کرونا
 • دبیر کمیته اعتبار بخشی دانشکده پرستاری و مامایی
 • نماینده گروه در EDO دانشکده
 • کسب رتبه استعداد درخشان در دوره کارشناسی ارشد
 • عضو کمیته پرونده الکترونیک
 • مسئول واحد EDO مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 • مسئول واحد اعتبار بخشی آموزشی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 • مسئول واحد آموزش مداوم مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 • عضویت کمیته توسعه آموزش بالینی مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 • عضویت تیم مدیریت آموزش مرکز آموزشی و درمانی مهدیه
 • کسب عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • کسب عنوان مقالات برتر در کنگره علمی امدادرسانی در بحران های هسته ای
 • کسب رتبه اول دوره دکتری تخصصی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 • کسب عنوان پرستار نمونه
 • ارزیاب داخلی در پایش استانداردهای اعتباربخشی حیطه پزشکان در بخش های و واحدهای مربوطه بیمارستان خورشید
 • مسئول کمیته آموزش اجرایی بیمارستان خورشید
 • مسئول کمیته مستندسازی بیمارستان خورشید
 • عضو کمیته مرگ و میر بیمارستان خورشید،
 • عضو کمیته برگزاری امتحانات (مسئول)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • دانشجوی فارغ التحصیل رتبه اول در مقطع کارشناسی، ارشد و دکترای پرستاری
 • دانشجوی نمونه دانشگاه در مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • دانشجوی سرآمد در عملکرد آموزشی در مقطع دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه اول آزمون جامع مقطع دکترای پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • فرایند آموزشی برتر کشوری در هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری
 • فرایند آموزشی برتر دانشگاهی در یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، کرمان
 • فرایند آموزشی برتر در سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • ایده نوآورانه آموزشی برتر در سومین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • طراحی و ساخت بازی رایانه ای تزریق انسولین برای کودکان ایرانی مبتلا به دیابت
 • رتبه اول جشنواره کشوری محتوی سلامت الکترونیکی سینا
 • دانشجوی برتر پژوهشی مقطع کارشناسی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 • پژوهش در آموزش برتر در چهارمین جشنواره دانشجویی توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • رتبه اول جشنواره سیمرغ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور در بخش تحقیق و پژوهش
 • ایده برتر پایان نامه مقطع ارشد و دکترای پرستاری
 • چاپ مقاله در مجله The Lancet
 • مقاله برتر در مجله  Journal  Electronic Physician
 • مقاله برتر در همایش های پرستاری و آموزشی
 • نگارش دو فصل از کتاب بین الملل سلامت به انتشارات بریکان ترکیه
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست