دکتر بنادرخشان:

  • توانمندی ارایه دروس هوشبری و اطاق عمل و کنفرانس ها به زبان انگلیسی
  • پژوهشگر برگزیده دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383
  • مخترع دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1383
  • ارائه بیش از 1000 کارگاه و سخنرانی برای گروه های مختلف پزشکی
  • دارای طرح های متعدد ابداعی در آموزش علوم پزشکی و پرستاری
  • ارائه برنامه های رادیویی و تلویزیونی متعدد درزمینه های مختلف پزشکی و پرستاری و اجتماعی در شبکه یک و شبکه های برون مرزی جام جم

 

دکتر استبصاری:

  • عضویت در کمیته سالمندآزاری سازمان بهداشت جهانی (WHO)
  • تالیف و ترجمه کتاب های متعدد در زمینه های سالمندی و سلامت
  • داوری مجلات معتبر بین المللی

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست