نام و نام خانوادگی: سعیده زینل زاد

رشته تحصیلی: آموزش پرستاری

مرتبه علمی:  مربی 

گروه آموزشی:  روان­پرستاری و مدیریت

علائق پژوهشی:  

  • اختلالات روان کودک و نوجوان
  • پرستاری اعتیاد
  • سیاست گذاری در حوزه آسیب های اجتماعی

 

 لینک رزومه : Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:فعالیت در جهت آموزش مراقبت­های حین بستری و پس از ترخیص درخانواده های دارای کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلالات روان، ایجاد تعامل و برقراری ارتباط در جهت حفظ روابط ایمن تر در خانواده های اسیب دیده ناشی از اسیب های اجتماعی

 

پست الکترونیک: saedehzeynalzadeh@yahoo.com  

 

 

کد  ORCID:   0000-0001-5683-415X

 

لینک برنامه هفتگی:

 https://nm.sbmu.ac.ir/--%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست