گروه پرستاری بهداشت جامعه

دانش آموختگان گروه پرستاری سلامت جامعه تا سال 1402

این گروه دارای دانش آموختگان زیادی است که در بخش ذیل تنها لیست دانش آموختگانی قرار دارد که طی دوسال اخیر فارغ التحصیل شده اند.

  1. مهربانو حیدری
  2. ریحانه طوغانیان
  3. الهه محرابی
  4. امیر صالحی
  5. نوشین بختیاری
  6. مینو یار احمدی
  7. نسترن نورعلی
  8. سارا زاهدی نیا
  9. مهدیه روشن نژاد
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست