نام و نام خانوادگی : مریم حرمان نژاد

تــحـــصیـــلات 

ســـمـــتمسئول دبیرخانه دانشکده پرستاری و مامایی

تـــلـــفـــن : 02188655366 داخلی 278

رایـــانـــامــه :

 

شرح وظایف مسئول دبیرخانه:

 • وصول نامه های ارسالی و ارجاع آنان به مسئولین مربوط
 • ثبت نامه های وارده و ارجاعی به همکاران توسط دبیرخانه
 • پیگیری سوابق نامه ها و ارسال به واحدهای در خواست شده حسب مورد 
 • انجام دستور مسئولین و پیگیری و اوامر آنها جهت تسریع در امور
 • پاسخ به مراجعین جهت ردیابی درخواست های مربوط
 • صدور تفکیک و ارسال نامه های صادره به واحد های ذیربط 
 • تفکیک احکام صادر شده پرسنل و تحویل به امور ذیربطبببببببئددد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : سیدابوالفضل میرحیدری

تــحـــصیـــلات 

ســـمـــت : نامه رسان دانشکده پرستاری و مامایی

تـــلـــفـــن : 02188655366 داخلی 278

رایـــانـــامــه:

 

 شرح وظایف نامه رسان:

 • دریافت مکاتبات، نشریات، نامه‌های اداری، مدارک و احکام، دعوتنامه‌ها، و سایر مستندات و ثبت در دفتر رسید
 • ثبت کلیه نامه های ارسالی صادره در دفاتر مربوطه
 • پاکت کردن نامه های ارسالی صادره
 • توزیع و تحویل مکاتبات و مستندات به گیرندگان آنها و دریافت رسید حسب نیاز
 • عودت مستندات و نامه هایی که بنا بر دلایلی به گیرندگان مربوطه تحویل نشده است
 • پیگیری پست نامه و امانات پستی و دریافت رسید
 • پیگیری تخلیه و دریافت نامه های صندوق پستی دانشکده در اداره پست
 • توزیع نشریات و مجلات بین مدیران و واحدهای مربوطه
 • انتقال و تحویل بسته ها و محموله های پست سفارشی به باربری ها، ادارات پست
 • توزیع دعوتنامه ها و کارت های تبلیغاتی بین واحد های مجموعه
 • بسته بندی اسناد، مدارک و مکاتبات جهت ارسال به مخاطبین داخلی و خارجی
 • بردن برخی از نامه ها و قراردادها به سایر سازمانها جهت گرفتن امضاء
 • پیگیری و هماهنگی دریافت و توزیع اسناد، مدارک، مکاتبات  و ... از/به واحدها و سازمان های مرتبط
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست