دکتر ندا ثنائی

مسئول اجرایی دبیرخانه اتندینگ پرستاری


رتبه علمی: استادیار و عضو هیات علمی گروه پرستاری داخلی جراحی                                                                       

تــحـــصیـــلات: دکتری تخصصی پرستاری

شماره تماس: 88655366  داخلی 337

رایـــانـــامــه (Email):nedasanaie@sbmu.ac.ir

نشانی: تهران- تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش- مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی

طبقه سوم 

شرح وظایف:

  • هماهنگی در ایجاد شبکه کشوری دبیرخانه­ اتندینگ
  • هماهنگی در برگزاری جلسات اتندینگ و پیگیری مصوبات
  • مساعدت در ایجاد ساختار انتقال و ترجمان دانش مبتنی بر تفکر یکپارچه سازی آموزش و بالین
  • مساعدت در ایجاد زمینه­ توسعه نقش دبیرخانه اتندینگ در قالب هاب (مرکز تولید و رصد اجرای استقرار هیات علمی بالینی بر اساس نیازها و منابع منطقه­ ای و دانشگاهی دانشکده­ های پرستاری و مامایی کل کشور)
  • ایجاد زمینه­ و حمایت از الگوی نقشی دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی در اجرای طرح اتندینگ

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست