کتاب‌های الکترونیکی

برای  استفاده  از  کتاب های الکترونیک، ابتدا  کتاب مورد  نظر خود را در لیست کتاب‌های الکترونیکی جستجو کنید، در صورت  موجود بودن کتاب، از طریق فرم درخواست کتاب الکترونیکی مشخصات کتاب را  برای کتابخانه ارسال نمایید. در صورتی که حجم کتاب کم باشد، فایلPDF کتاب برایتان ایمیل می‌شود،

در غیر این صورت می توانید  برای دریافت فایل PDFکتاب به کتابخانه مراجعه نمایید.

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست