مسئول اساتید مشاور دانشکده پرستاری و مامایی

دکـتر فرشته جواهری طهرانی

مرتبه علمی : استادیار و عضو هیات علمی گروه پرستاری بهداشت جامعه     

پست الکترونیک :    fereshte.javaheri@yahoo.com    javaheri@sbmu.ac.ir

تهران - تقاطع خیابان ولیعصر و بزرگراه نیایش - مقابل بیمارستان قلب شهید رجایی دانشکده پرستاری و مامایی - طبقه سوم، اتاق 318

تلفن تماس: 330-88655366-021


×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست