نام و نام خانوادگی: اعظم شیرین آبادی فراهانی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار    

گروه آموزشی: کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان

علائق پژوهشی:

  • مراقبت های پرستاری در کودکان و نوزادان
  • مراقبت معنوی
  • مراقبت تسکینی
  • تله نرسینگ
  • طراحی و روان سنجی ابزار

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

اینجانب دارای دکترای پرستاری و فلوشیپ مراقبت تسکینی بوده و استادیار گروه کودکان و مراقبت های ویژه نوزادان دانشکده پرستاری و مامایی هستم. تا کنون بیش از 80 مقاله در راستای علایق پژوهشی خود منتشر نموده ام. نگارش چهار جلد کتاب به زبان فارسی در خصوص مراقبت های پرستاری از کودک و نوزاد، مشارکت در نگارش چهار فصل از کتاب های منبع مراقبت تسکینی به زبان انگلیسی، همچنین مشارکت در ترجمه درسنامه مراقبت پرستاری تسکینی آکسفورد و نیز درسنامه پرستاری کودکان ونگ از فعالیتهای علمی اینجانب می باشد.

 

پست الکترونیک:  Farahani1381@yahoo.com    

پست الکترونیک دانشگاهی:     Farahani1381@sbmu.ac.ir 

شماره تماس:  02188655366 داخلی 232

 

کد  ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8929-7642

لینک رزومه پژوهان:   nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=12283

لینک سامانه علم سنجی:  https://isid.research.ac.ir/Azam_ShirinabadiFarahani

 

لینک برنامه هفتگی: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر فراهانی 1402-1.pdf

 لینک دانشجویان تحت مشاوره:  http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 


Name:  Azam Shirinabadi Farahani

Field of Study:  Nursing

Academic Degree:  Assistant Professor

Academic Department:  Department of Pediatric Nursing

Research Interests:

  • Nursing Care in Pediatrics
  • Spiritual Care
  • Palliative Care
  • Telenursing
  • Scale Development

CV link

Biography

I have PhD in nursing and palliative care fellowship. I am assistant professor in the Department of Pediatrics at the Faculty of Nursing and Midwifery. So far, I have published more than 80 papers in my favorite fields. Writing four volumes of book about pediatric nursing care in Farsi, participation in writing four chapters of textbook of palliative care in English, and participation in the translation of the Oxford palliative care nursing textbook and Wang's pediatric nursing textbook is part of my scientific activities.

 

Email: Farahani1381@yahoo.com

Academic Email:   Farahani1381@sbmu.ac.ir

Contact Number: 02188655366-232

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8929-7642

Researcher CV link: nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=12283

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Azam_ShirinabadiFarahani

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Sep/26/برنامه هفتگی دکتر فراهانی 1402-1_1.pdf

Link of Under-supervised Students: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست