نام و نام خانوادگی: الهام زارع

رشته تحصیلی: بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار    

گروه آموزشی: مامایی و بهداشت باروری

علائق پژوهشی:

  • سلامت نوجوانان
  • سلامت زنان
  • طب مکمل
  • خشونت خانگی

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

فارغ  التحصیل دکترای تخصصی بهداشت باروی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1395)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1386)

فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه آزاد اسلامی ، استان فارس(1382)

هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس ( 1389-1395)

هیئت علمی گروه مامایی دانشکده پرستاری ومامایی شهید بهشتی تهران ( 1396-1402)

 

پست الکترونیک:  elhamzare.phd@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    .elham zare@sbmu.ac.ir

شماره تماس و فکس:   009821 88655376

 

کد  ORCID:   0000-0001-5356-8423

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Elham_Zare

 

لینک برنامه کاری

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

 


 

Name:  Elham Zare

Field of Study: Reproductive health  

Academic Degree:  assistant professor 

Academic Department:  midwifery and reproductive health

Research Interests:  

  • Adolescent health
  • Women’s health
  • Complementary medicine
  • Domestic violence

CV link

 

Biography:

2012-2016, Ph.D. in Reproductive Health, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2006-2008, M.S. of midwifery   Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

1999-2003, B. S of midwifery, Shiraz university, Fars. Iran.

August 2015-Present, Assistant Professor, member of Reproductive health and  Research  Center committee, School of Midwifery & Nursing, Department of Reproductive health and Midwifery, Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2008-2014, Instructor, School of Midwifery & Nursing,Islamic Azad university, Shirz,Iran.

 

Email: Elhamzare.phd@gmail.com

 

Academic Email:   (elhamzare.sbmu.ac.ir)

 

Contact Number:

Postal Code: 1996835119

Tel and Fax: 009821 88655376

 

ORCID ID: 0000-0001-5356-8423

Researcher CV link:

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Elham_Zare

 

Link of Weekly Schedule:

Link of Under-Supervised Students: http://nm.sbmu.ac.ir/uploads/list_asatid_moshaver_daneshkade.pdf

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست