نام و نام خانوادگی: رقیه اسمعیلی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: دانشیار

گروه آموزشی: پرستاری داخلی _ جراحی

علائق پژوهشی:

  • پرستاری سالمندی
  • تئوری های پرستاری
  • تحلیل مفهوم
  • مباحث پرستاری گوارش و ارولوژی بزرگسالان 

لینک رزومه: Fa En

 

 

بیوگرافی مختصر علمی:

کارشناسی خود را در سال 1376 از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با معدل 17.60 دریافت کردم و پس از دو سال خدمت طرح در مناطق محروم، در سال 1382 مدرک کارشناسی ارشد خود را  در رشته آموزش داخلی جراحی با معدل 18.38 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دریافت نمودم و به علت این که نفر اول دوره بودم، در گروه پرستاری داخلی جراحی مشغول به خدمت شدم. در سال 1392 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مدرک دکتری تخصصی خود را با معدل  18.60 و در سال 1399 فلوشیبپ سنجش و ارزشیابی در آموزش علوم پزشکی را دریافت نمودم. در این مدت کارآموزی های گوارش، پوست و سوختگی و دروس مقاطع مختلف کارشناسی و ارشد و دکتری را تدریس می نمایم.

 

 

پست الکترونیک:  r_esmaieli@yahoo.com         roghayehesmaieli@gmail.com    

پست الکترونیک دانشگاهی:    r.esmaieli@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   02188202511

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-5274-5704

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Roghayeh_Esmaeili2

 

لینک برنامه هفتگی:

لینک دانشجویان تحت مشاوره:   https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents3

 


 

 

Name: Roghayeh  Esmaeili

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Associate Professor

Academic Department: Medical surgical Nursing

Research Interests: Geriatric nurse, Nursing Theories, Concept Analysis, urologic and Gastrointestinal Discussions in Adults. 

CV link

 

Biography:

I received my bachelor degree in 1997 from Isfahan University of Medical Sciences with a GPA of 17.60 and after two years of service in underprivileged areas, I graduated from Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2003 with a GPA of 18.38. I was the first student of the course and I worked in the Medical Surgical Nursing department. In 2012, I graduated from Shahid Beheshti University of Medical Sciences with an average of 18.60. During this period, I taught courses in digestion, dermatology and burns, and various courses for bachlore, master's and doctoral degrees.

 

Email:   r_esmaieli@yahoo.com               roghayehesmaieli@gmail.com

Academic Email:   r.esmaieli@sbmu.ac.ir

 Contact Number:   00982188202511

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5274-5704

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Roghayeh_Esmaeili2

Link of Weekly Schedule:

Link of Under-supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/CAS/Error/NotFound?aspxerrorpath=/Education/Professors/ConsultationStudents3

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست