نام و نام خانوادگی: رکسانا کرباسچی

رشته تحصیلی: فیزیولوژی

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: اتاق عمل و هوشبری

علائق پژوهشی:  

 • نورواندوکرینولوژی
 • اثرات رژیم غذایی بر متابلیسم و غدد درون ریز
 • استرس
 • درد و التهاب
 • روش های آموزشی (یاددهی- یادگیری)

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی: 

 • مدارک علمی:

کارشناسی در رشته بیولوژی در سال 1369 از دانشکده بیولوژی ، دانشگاه تربیت معلم، تهران، ایران

کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی در سال 1375 از دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

دکنرای تخصصی (PhD) در رشته فیزیولوژی در سال 1395 از دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

 • تدریس دروس فیزیولوژی بعنوان عضو هیئت علمی از سال 1375 برای رشته های پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری، فوریت های پزشکی در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • راهنمایی و مشاوره و داوری پایان نامه ها و انجام طرح های پژوهشی در حوزه های مورد علاقه

 

مسئولیت اجرایی:

 • مسئول روابط عمومی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- مرداد ماه سال 1402

 

پست الکترونیک: r.karbaschi@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی: r.karbaschi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88655366 داخلی 342

 

کد  ORCID:   orcid.org/0000-0003-4588-4252

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Profile.php?welcome=true

 

لینک برنامه کاری نیمسال دوم 1402

لینک دانشجویان تحت مشاوره

 


 

Name: Roxana Karbaschi

Field of Study: Physiology

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Operating Room & Anesthesia Department

Research Interests:

 • Neuroendocrinology
 • Effects of diet on metabolism and endocrine glands
 • Stress
 • Pain and inflammation
 • Educational methods (teaching-learning)

CV link

 

Biography: Academic qualifications:

 • Bachelor of science (BS) in Biology in 1991 from Faculty of Biology, Tarbiat Moalem University, Tehran, Iran
 • Master of science (MS) in Physiology in 1997 from Faculty of Medicine, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
 • PhD in Physiology in 2016 from Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Teaching physiology courses as a faculty member From 1997 till now, for the fields of nursing, midwifery, operating room and emergency medicine, medical emergencies in the Faculty of Nursing and Midwifery of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.

Guidance and counseling and refereeing theses and conducting research projects in the fields of interest

 

Email: r.karbaschi@yahoo.com

Academic Email: r.karbaschi@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88655366 Extension 342

 

ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4588-4252

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

The link of the Iranian Scientometrics Information Database:   https://isid.research.ac.ir/Profile.php?welcome=true

 

Link of Weekly Schedule: /uploads/244/2023/Oct/06/برنامه کاری دکتر کرباسچی_1.pdf

Link of Under-Supervised Students: https://medical.sbmu.ac.ir/Education/Professors/ConsultationStudents

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست