نام و نام خانوادگی: سحر دباغی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:

  • نوجوانی
  • سلامت خانواده
  • پرستاری ناباروری
  • ایمنی بیمار
  • ابزارسازی

لینک رزومه: Fa  En

 

بیوگرافی مختصر علمی: دانشجوی نمونه در مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بابل و دانشجوی استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد علوم پزشکی گیلان. سابقه فعالیت در بخش­های مختلف بالینی همچون جراحی، ویژه، زنان و اورژانس. مربی حق التدریس در دانشگاه علوم پزشکی گیلان. داور چندین مجله بین المللی .

 

پست الکترونیک:  sahar.dabbagh@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:    S_dabaghi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   09129733911

 

کد  ORCID:  0000-0003-1058-1593

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66036081

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Sahar_Dabbaghi

 

لینک برنامه هفتگی: 

https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

 

 لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


Name: Sahar Dabaghi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant professor

Academic Department: Community health nursing

Research Interests:

  • Adolescence
  • Patient safety
  • Family and community health

CV link

 

Biography:

 

Email: sahar.dabbagh@gmail.com

Academic Email: S_dabaghi@sbmu.ac.ir  

Contact Number: 09129733911

 

ORCID ID: 0000-0003-1058-1593

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=8000&masterCode=66036081

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Sahar_Dabbaghi

 

Link of Weekly Schedule: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF

  

Link of Under-supervised Students: List of under-supervised students: https://nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=72968

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست