نام و نام خانوادگی: سعید قاسمی

رشته تحصیلی: پرستاری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: پرستاری سلامت جامعه

علائق پژوهشی:

 • مداخله در جهت ارتقای سلامت افراد جامعه
 • آموزش سلامت به مددجویان و کارکنان نظام بهداشت و درمان

لینک رزومه: En fa

 

بیوگرافی مختصر علمی:

 1. مدیرگروه پرستاری سلامت جامعه.
 2. فارغ التحصیل کارشناسی پرستاری و کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری سلامت جامعه از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی.
 3. فارغ التحصیل دکتری پرستاری از دانشگاه تربیت مدرس.
 4. سابقه کار پرستاری در بخش های آی سی یو، سی سی یو، آنژیوگرافی، اورژانس.
 5. سابقه تدریس دروس متعدد پرستاری در دانشگاه های مختلف.
 6. سابقه انجام پژوهش در زمینه آموزش بهداشت و مراقبت و ارتقای سلامت مددجویان در محیط های مختلف بهداشتی درمانی، مسئولیت پذیری دانشجویان کارشناسی پرستاری و سلامت کارکنان نظام بهداشتی درمانی.

 

پست الکترونیک:  saeedghasemi20@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   saeedghasemi20@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   +98-21-8865-5382

 

کد  ORCID:   https://orcid.org/0000-0002-8230-0634

لینک رزومه پژوهان:   https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Saeed_Ghasemi2

 

لینک برنامه هفتگی: file:///D:/Win10NewLocationDesktopDownload/download/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.pdf

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره:  https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 


 

Name: Saeed Ghasemi

Field of Study: Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department: Community Health Nursing

Research Interests: Nursing ethics - Nursing law – Health education and Health promotion.

CV link

 

Biography:

 • Head of Community Health Nursing Department.
 • BSc, MSc and Ph.D. of Nursing.
 • Nurse at ICU, CCU, Angiography and Emergency units in different hospitals.
 • Nurse Educator for different courses in different universities.
 • Researcher in different fields such as health education and health promotion for different clients, responsibility, health for Health Care Workers (HCWs).

Email: saeedghasemi20@gmail.com

Academic Email:   saeedghasemi20@sbmu.ac.ir 

Contact Number: +98-21-8865-5382

 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8230-0634

Researcher CV link: https://pajoohan.sbmu.ac.ir/webdocument/load.action?webdocument_code=1 

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Saeed_Ghasemi2

 

Link of Weekly Schedule:

file:///D:/Win10NewLocationDesktopDownload/download/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.pdf

Link of Under-supervised Students: https://nm.sbmu.ac.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست