نام و نام خانوادگی: شبنم السادات شریعت پناهی

رشته تحصیلی: پرستاری بهداشت جامعه

مرتبه علمی: استادیار  

گروه آموزشی: پرستاری بهداشت جامعه

علائق پژوهشی:  

 • پرستاری بهداشت مادر و نوزاد
 • مراقبت های پرستاری در بیماری های قلب و نارسایی قلب
 • مدل سازگاری روی
 • مطالعات آزمون مدل با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری
 • مطالعات روان‌سنجی و اعتباریابی ابزار
 • مطالعات مرور سیستماتیک در موضوعات پرستاری

لینک رزومه: En fa

 

بیوگرافی مختصر علمی:  تلاش در جهت ارتقا خدمات پرستاری در سطح جامعه با نگاه به استانداردهای جهانی و تطبیق با سیاست‌های سلامت کشور،  ارتقای سطح علمی و عملی دانشجویان پرستاری و حساس‌سازی دانشجویان به‌منظور ارتقا سطح سلامت جامعه. مشارکت در بازنگری سرفصل دروس کارشناس پیوسته رشته پرستاری با نگاه جامعه نگر. 

 

پست الکترونیک: shabnam644@yahoo.com

پست الکترونیک دانشگاهی:  shariatpanahi@sbmu.ac.ir

شماره تماس:   88202519 021

 

کد  ORCID:   0000-0003-2997-1823

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Shabnam_Shariatpanahi

 

لینک برنامه هفتگی:

file:///C:/Users/PC/Downloads/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf

 

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

https://nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=70394

 


 

Name: Shabnam shariatpanahi

Field of Study:  Community health Nursing

Academic Degree: Assistant Professor

Academic Department:  Community health Nursing Department

Research Interests:

 • Maternal and Child Health Nursing
 • Nursing care in heart diseases and heart failure
 • Roy Adaptation Model
 • Structural Equation Modeling in Theory Development and Testing
 • Psychometric studies of nursing scales
 • Systematic review studies in nursing subjects

CV link

 

Biography: Efforts to improve nursing services at the community level by looking at global standards and adapting to the health policies of the country, improving the scientific and practical level of nursing students and sensitizing students in order to improve the health level of society. Participating in revising Nursing, BSN Curriculum with a societal perspective.

 

Email:  shabnam644@yahoo.com

 shariatpanahishabnam@gmail.com 

Academic Email: shariatpanahi@sbmu.ac.ir

Contact Number: +98 21 88202519

 

ORCID ID: 0000-0003-2997-1823

Researcher CV link:

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Shabnam_Shariatpanahi

 

Link of Weekly Schedule:

file:///C:/Users/PC/Downloads/_uploads_244_2023_Apr_29_%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%20%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C.pdf

 

Link of Under-Supervised Students:

 https://nm.sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=244&fkeyid=&siteid=244&pageid=70394

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست