نام و نام خانوادگی: صدیقه صدیق مبارک آبادی

رشته تحصیلی: مامایی-بهداشت باروری

مرتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی: مامایی-بهداشت باروری

علائق پژوهشی: بارداری

 • زایمان
 • مامایی
 • سلامت باروری

لینک رزومه: Fa En

 

بیوگرافی مختصر علمی:

فارغ التحصیل دکترای تخصصی بهداشت باروری از دانشگاه علوم پزشکی مشهد (1393)

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مامایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (1388)

فارغ التحصیل کارشناسی مامایی از دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (1385)

هیئت علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران (از 1394)

 

پست الکترونیک:  sedighehsedigh@gmail.com

پست الکترونیک دانشگاهی:   sedighehsedigh@sbmu.ac.ir

 شماره تماس:   88655367

 

کد  ORCID:   0000-0002-7330-1037

لینک رزومه پژوهان:   

لینک سامانه علم سنجی:   https://isid.research.ac.ir/Sedigheh_SeddighMobarakabadi

 

لینک برنامه هفتگی

لینک دانشجویان تحت مشاوره: 

 


 

Name: Sedigheh Sedigh Mobarakabadi

Field of Study:  Midwifery- Reproductive Health

Academic Degree:  PhD

Academic Department: Midwifery and Reproductive Health

Research Interests:

 • Pregnancy
 • Childbirth
 • Midwifery
 • Reproductive health

CV link

 

Biography:

 • BSc in Midwifery, Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran, 2007
 • MSc in Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran, 2010
 • PhD in Reproductive Health, University of Mashhad, Mashhad, Iran, 2015
 • Assistant professor, Department of Midwifery and Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, since 2015

 

Email: Sedighehsedigh@gmail.com

Academic Email:   sedighehsedigh@sbmu.ac.ir

Contact Number: 88655367

 

ORCID ID: 0000-0002-7330-1037

Researcher CV link:

The link of the Iranian Scientometrics Information Database: https://isid.research.ac.ir/Sedigheh_SeddighMobarakabadi

 

Link of Weekly Schedule:  /uploads/244/2023/Sep/23/برنامه کاری دکتر صدیق- نیمسال اول 03-1402_1.pdf

 Link of Under-supervised Students:

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست